nieuws

Van der Laan laat welstand toch bestaan

bouwbreed

Minister Van der Laan (wonen) ziet, na druk vanuit de Tweede Kamer, af van het eerdere kabinetsbesluit om de welstandscommissies op te heffen. De Federatie Welstand is opgelucht.

Tot nog toe wordt elk bouwplan voorgelegd aan een welstandscommissie, behalve als de gemeente voor een bepaalde buurt geen welstandsregels heeft opgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het met minister Van der Laan eens dat niet elk bouwplan aan de voltallige commissie moet worden voorgelegd. Sommige eenvoudige bouwplannen kunnen ook onder mandaat van de welstandscommissie snel en efficiënt behandeld worden door één of twee commissieleden.
Van der Laan wilde nog verder gaan. Volgens hem kunnen alle bouwplannen ook wel door ambtenaren beoordeeld worden. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SP, is echter bang dat het welstandsadvies dan “vertroebeld wordt door andere belangen van de gemeente.” Wel wil de Kamer dat welstandscommissies hun adviezen al afgeven als de bouwplannen nog niet definitief zijn en dus nog makkelijk aangepast kunnen worden. Van der Laan bleek ontvankelijk voor de kritiek. Hij zal in het kabinet een aanpassing van zijn voorstel bespreken, waarbij iedere gemeente kan kiezen uit een ‘menukaart’ voor welstandsadvisering.
Dat houdt in dat het advies óf van de voltallige commissie komt, óf van een stadsbouwmeester, óf van een ambtenaar. De welstandscommissie blijft eindverantwoordelijk en verplicht.

Blij

De Federatie Welstand is blij met de opstelling van de Tweede Kamer. Directeur Flip ten Cate: “De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de welstandsadvisering. De bouwplannen worden tegenwoordig in openbare vergaderingen besproken door een groep deskundige adviseurs, die richtlijnen van de gemeente hanteren. Dan weet je als burger van tevoren waar je aan toe bent. Met het kabinetsvoorstel dreigden die verbeteringen weer te verdwijnen. Het schrikbeeld van onbegrijpelijke adviezen, opgesteld in geheime achterkamertjes, kwam weer even terug. Ik ben blij dat de Tweede Kamer die kant ook niet op wil.”

Reageer op dit artikel