nieuws

Spoorbouwsector krijgt 140 miljoen

bouwbreed Premium

Verkeersminister Eurlings geeft de ‘noodlijdende’ spoorbouwsector een steuntje in de rug. Samen met ProRail haalt hij 140 miljoen euro aan projecten naar voren. 10 Miljoen euro komt dit jaar nog vrij.

Dat geld wordt gereserveerd voor het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers,
en bevestigingsmiddelen. De rest van het geld komt in 2010 beschikbaar. Van dat
bedrag is 20 miljoen bedoeld voor meerdere bovenbouwprojecten, waaronder de
complete vernieuwing van het bovenbouwtraject Roosendaal-Breda. De overige
miljoenen gaan op aan ongeveer 30 kilometer raildemper, liften op 9 stations en
35 extra bewaakte fietsenstallingen. Voor het in oude luister herstellen van het
centraal station in Amsterdam komt 30 miljoen euro eerder vrij.

Versnellingspakket

ProRail heeft bewust gekozen voor ‘snel te realiseren projecten’. “Projecten
waar weinig ingenieursachting werk zit, verheldert president-directeur van
ProRail Bert Klerk. Eurlings benadrukte dat het versnellingspakket veel
onzekerheid weg zal nemen bij de toch al ‘conjuctuurgevoelige’ bouwssector. Egon
Groen bestuurder van FNV Bondgenoten reageert gematigd enthousiast op het
pakket. “Het is 90 miljoen euro meer dan we verwacht hadden. Maar, we moeten
afwachten of dit genoeg is.” Of het pakket aan maatregelen genoeg is, vindt
Klerk een vraag die aannemers voor zichzelf moeten beantwoorden. Eurlings liet
verder in het midden of er naast de NS en ProRail een nieuwe overheidsdienst
komt die zich met het spoor gaat bezighouden. “We wachten de volgende evaluatie
af.” Een woordvoerder van Strukton Rail liet voor de bijeenkomst gisteren al
weten dat ‘alles wat mogelijk wenselijk is’. “De situatie is zorgwekkend.”

Reageer op dit artikel