nieuws

Schiedam dacht erover uit overleg A4 te stappen

bouwbreed

De Schiedamse wethouder Verkeer en Vervoer Yorick Haan (SP) heeft overwogen zijn handtekening onder het IODS-convenant over de aanleg van de A4 Midden-Delfland in te trekken. Dat zegt hij in een interview met Cobouw.

Haan vreest dat de extra kosten die de Wet tunnelveiligheid met zich
meebrengt worden weggestreept door bezuiniging op de inpassing van de weg. “Als
dat gebeurt is de handtekening van minister Eurlings blijkbaar niets waard en
voel ik mij niet langer gebonden aan de afspraken.” De wethouder zette drie jaar
terug met andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag, Zuid-Holland,
Rijkswaterstaat, natuurbeschermingsorganisaties, ANWB en VNO-NCW West zijn
handtekening onder het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling Delft en
Schiedam). Hierin liggen afspraken over hoe de A4 Midden-Delfland wordt
aangelegd, natuurcompensatie, hindermaatregelen en financiering. Inmiddels is
duidelijk dat de weg niet kan worden aangelegd voor de 641 miljoen euro die in
2006 is afgesproken. Onder andere door extra eisen op het gebied van
tunnelveiligheid lopen de kosten op tot dik 900 miljoen. “In het convenant is
duidelijk afgesproken dat als er extra kosten zijn door wettelijke eisen, die
gedragen worden door de partij die met die eisen komt”, zegt Haan. “Gelukkig
heeft minister Eurlings gezegd dat hij er alles aan zal doen om meer geld op
tafel te krijgen, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat de inpassing zoals in
het convenant is afgesproken door wettelijke eisen niet mogelijk is. Ik kan me
voorstellen dat zoiets tot versobering leidt. Maar als daardoor zaken niet
worden uitgevoerd is er wat mij betreft geen convenant meer.”> pagina 5:
‘Rijkswaterstaat is als een hond met een te breed bot’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels