nieuws

‘Rem op wildgroei bedrijventerreinen’

bouwbreed

Gemeenten moeten beter samenwerken om de wildgroei aan bedrijvenlocaties in te dammen.

Die oproep klonk tijdens een congres in Den Bosch van het advies- en onderzoeksbureau Stec-groep. Want nog te gemakkelijk zouden gemeenten grond uitgeven op nieuwe locaties. Dat is eenvoudiger dan het zoeken naar mogelijkheden op bestaande (herstructurerings-)terreinen.
Op regioniveau zou moeten worden gekeken naar de meest geschikte bedrijvenlocaties, vonden de sprekers eensgezind. Bedrijven doen het ook.
Wat komt er in de praktijk terecht van de adviezen van de werkgroep-Noordanus voor een efficiënter gebruik van bedrijfsgrond? Beleidsmedewerker van de provincie Gelderland Willem Huntink sprak van een lastig traject. “Tegen gemeenten die gewend zijn naar eigen inzicht bedrijventerreinen aan te leggen, moeten we zeggen: doe het nu even niet. Het kan beter ergens anders.” Een ook kritische maar volgens hem soms onontkoombare vraag is “of een gemeente wel zo nodig bedrijventerreinen moet blijven aanleggen, terwijl de mensen die er kunnen werken, uit andere plaatsen moeten worden gehaald.”
Het Rijk heeft aan de uitvoering van een herstructureringsprogramma in de lijn van ‘Noordanus’ 400 miljoen euro subsidie verbonden voor de periode tot 2013. Een regionale aanpak geldt als eis.
Praktijkvoorbeelden tonen het effect van samenwerking. Dat minder nieuw terrein nodig is, scheelt in de kosten. Bedrijven gaan efficiënter met grond om als deze in plaats van een loktarief een marktconforme prijs krijgt. Tegelijk nog een keer kassa. En ook het Rijk doet zoals gezegd een duit in het zakje. Bijkomend voordeel van meer aandacht voor bestaande terreinen is dat deze langer vitaal blijven. Dat scheelt op termijn weer in de kosten voor herstructurering.
Esther Geuting van de Stec-groep stelde over de slagingskans van ‘Noordanus’ optimistisch vast: “Iedere regio weet dat ze nu het momentum moeten pakken”.

Uiterlijk zegt niet alles

‘Lelijkheid’ van bedrijventerreinen is geen reden voor herstructurering, vinden ze bij het advies- en onderzoeksbureau Stec-groep. Dat het er niet uit ziet, betekent niet dat zo’n terrein slecht functioneert. Vaak sluiten de mogelijkheden er namelijk perfect aan bij de behoefte van de gebruikers.
In het verlengde van het herstructureringsprogramma van het Rijk strijdt het ministerie van VROM tegen de verrommeling van het landschap met het programma Mooi Nederland. Snelweglocaties moeten het ontgelden. Oudere bedrijventerreinen in en rond de bebouwde kom ogen ook vaak rommelig.
Wat volgens directeur Peter van Geffen van de Stec-groep wel eens wordt vergeten, is hoe belangrijk al die terreinen zijn voor de economie. Meer aandacht voor het beheer van de openbare ruimte en aanpak van leegstand en illegale activiteiten vindt hij ook daarom wel belangrijk.

Reageer op dit artikel