nieuws

Raad van State buigt zich weer over onveilige gasleiding

bouwbreed

Ondernemers rond het Lauwersmeer willen dat de Raad van State terugkomt op haar besluit om gaswinning onder de Waddenzee door de Nederlandse Aardolie Maatschappij goed te keuren. Aanleiding daarvoor is een rapport waarin wordt gesteld dat de persgasleiding in de dijk tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer mogelijk onveilig is.

Het rapport van het adviesbureau Tebodin was al bekend, maar is afgelopen
woensdag door een deskundige in opdracht van Wetterskip Fryslân bevestigd. De
leiding die in het talud van de Waddenzeedijk tussen Anjum en Lauwersoog ligt,
zou te dun zijn om stand te blijven houden bij eventuele calamiteiten. Het meest
westelijke deel van de dijk staat over een lengte van 800 meter bovendien op
instabiele ondergrond. De hogedrukleiding zou daarmee niet voldoen aan de
hoogste veiligheidseisen, de NEN-norm 3651.

Norm

In het rapport werd al aangegeven dat de leiding niet aan de norm voldoet.
Advocaat Henri Sarolea stelde de vraag waarom de conclusies niet mee zijn
genomen in de uitspraak van de Raad van State op 29 augustus 2007 toen de
gaswinning werd goedgekeurd. Volgens de advocaat van de ondernemers in het
Lauwersmeergebied had de Raad nooit toe kunnen staan dat een leiding met de
huidige dikte in de dijk zou worden gelegd, als zij kennis had gekregen van het
rapport. De onveilige situatie is aangekaart omdat er over de dijk veel verkeer
gaat en de waterkering bovendien in beweging is. De uitspraak is over enkele
weken.

Reageer op dit artikel