nieuws

Provincie Overijssel voortvarend met herstructurering industrieterreinen

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel pakt de herstructurering van oude, verwaarloosde bedrijventerrein in haar provincie voortvarend op met de oprichting van de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel.

Deze NV, met de provincie als aandeelhouder, zal per project overeenkomsten sluiten met gemeenten en projectontwikkelaars. De provincie Overijssel hoopt hierdoor meer hectares aan te pakken en de investeringen in herstructureringen te stimuleren.
Het opknappen van oude bedrijfslocaties is niet gemakkelijk en vrij kostbaar. De HMO, bestaande uit een (voormalig) bestuurslid van Vitens, ex-divisiedirecteur van Heijmans Vastgoed en interim-manager van diverse woningbouwcorporaties, helpen gemeenten en ontwikkelaars met investeringen in onroerend goed en delen hun kennis en ervaring met procesmanagement. Daarnaast koopt de HMO indien nodig gronden op met leegstaande of verouderde panden. De provincie stort 7,5 miljoen euro in de HMO.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de oprichting van deze maatschappij goedgekeurd. De leden van de RvC van de HMO worden in mei officieel geïnstalleerd.

Reageer op dit artikel