nieuws

Prefab dakopbouw biedt corporaties kansen bij herontwikkeling wijken

bouwbreed

Prefab dakopbouwen bieden corporaties kansen als het gaat om het duurzaam verbeteren van de woningvoorraad, het aantrekken van een diversiteit in bewonersgroepen en de herontwikkeling van wijken en binnenstedelijke gebieden. Corporaties zetten wel vraagtekens bij de technische kwaliteit.

Dat blijkt uit een landelijk (telefonisch) onderzoek van het bureau Markteffect onder honderd woningcorporaties.
De kansen blijken het grootst voor corporaties in stedelijke provincies en grotere corporaties die veel kleine huizen bezitten of veel huizen met platte daken. Door het plaatsen van prefab dakopbouwen op bestaande woongebouwen en grondgebonden woningen, wordt de woning zonder grondkosten vergroot. Een ruime meerderheid van de corporaties (64 procent) verwacht dat huurders ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een vergroting van de woning. Daarnaast verwacht 49 procent dat huurders die interesse ook hebben in combinatie met een huurverhoging. Nog eens 52 procent ziet mogelijkheden dat huurders zelf kunnen kiezen of ze aan een dergelijk project meedoen.

Vooroordelen

Ondanks dat ruim driekwart (76 procent) bekend is met het systeem ‘dakopbouw’, wordt tot op heden door slechts een gering aantal corporaties een prefab dakopbouw toegepast. Uit het onderzoek blijken vooral negatieve vooroordelen een grote rol te spelen. Zo worden onder andere vraagtekens geplaatst bij de rentabiliteit van de investering en de technische kwaliteit, vooral voor wat betreft de aansluitingen.
“Niet nodig”, oordeelt directeur Paul Uppelschoten van Huybregts Systeembouw, een landelijk opererende onderneming op het gebied van ontwikkelen, bouwen en beleggen en leverancier van innovatieve dakopbouwen. “De mogelijkheden van dakopbouwen zijn divers. Niet alleen qua afmeting en indeling maar ook in esthetisch opzicht en qua materiaal. Onze dakopbouwen worden onder architectuur ontworpen. Elke dakopbouw is aan te passen bij bestaande bouw.”

Reageer op dit artikel