nieuws

Paradox: slopen om Lijnbaan te behouden

bouwbreed

Paradox: slopen om Lijnbaan te behouden

Rotterdam wil van het toekomstige rijksmonument De Lijnbaan een derde deel slopen, al voordat de minister die status officieel heeft verleend. De Maasstad zegt geen keus te hebben.

“We moeten slopen om te behouden”, zegt projectleider Elske Geelhoed (dS+V).
Het Lijnbaan-ensemble – een winkelstraat, zes flats en twee groene binnenhoven –
gaat volgens de Rotterdamse stedenbouwkundigen verloren als een ingreep
uitblijft. Niet alleen omdat dan de kans verloren gaat om tekortkomingen in het
winkelgebied aan te pakken, maar vooral omdat de eigenaars Amvest en Vestia
dreigen hun bezit te verkopen aan particulieren. Dat zou een totaalaanpak
onmogelijk maken. “Als de sloop niet doorgaat, moeten we uitponden overwegen”,
bevestigt regiodirecteur Glenn Eduard (Amvest). De Lijnbaan is volgens hem in
zijn huidige opzet niet toekomstbestendig. Wethouder Hamit Karakus (wonen)
ontkent desgevraagd fel dat de gemeente onder druk van projectontwikkelaars
kiest voor gedeeltelijke sloop van zijn 460ste rijksmonument. Integendeel, hij
is er trots op dat Rotterdam erin is geslaagd ook de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) te winnen voor de plannen,
waarin ook enkele expeditiestraten worden opgeofferd aan meer winkelruimte (7000
vierkante meter).

Monumentenstatus

“Een monumentenstatus mag niet als consequentie hebben dat een cruciaal
centrumgebied op slot gaat”, vindt Karakus. “Ik ben blij dat wij erkenning
hebben gekregen dat we – met respect voor cultuurhistorische waarden – hier een
ingreep kunnen plegen die voor het stadscentrum belangrijk is.” Eerder redde een
plan met zes nieuwe woontorens van maximaal 140 meter het niet. Het
gemeentebestuur liet voor het huidige vernieuwingsplan de Delftse hoogleraar
Restauratie Paul Meurs het Lijnbaangebied onderzoeken. Zijn conclusie: de twee
galerijflats die in noodzuidrichting liggen, zijn van mindere kwaliteit dan de
rest. ’s Werelds eerste autovrije winkelstraat blijft in het vernieuwingsplan
onveranderd. Maar schetsen tonen twee nieuwe flats, met gevarieerde hoogte tot
75 meter, die weinig overeenkomst hebben met de bebouwing zoals die in 1953 werd
opgeleverd volgens een concept van Van den Broek en Bakema. “Over de
bloksgewijze opbouw van de nieuwbouw hebben we na een eindeloze discussie met
het RACM een akkoord bereikt”, zegt Arjan Knoester (dS+V). “Bij de verdere
uitwerking is de bestaande architectuur het vertrekpunt.” Een klankbordgroep van
bewoners is tegen de plannen. Zij vindt de noodzaak van sloop onvoldoende
aangetoond.

Reageer op dit artikel