nieuws

Oude scheepshelling zorgvuldig ontzien bij reconstructie kade

bouwbreed

Oude scheepshelling zorgvuldig ontzien bij reconstructie kade

De reconstructie van de Kielkade in Medemblik vergde de nodige voorzorgsmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden moesten namelijk de restanten van een overgebleven scheepshelling uit de VOC-tijd worden ontzien.

De te vernieuwen 260 meter lange kade ligt aan de zuidkant van de Westerhaven
in het historische centrum van Medemblik. Van te voren was bekend dat zich hier
een oude scheepshelling moest bevinden. Van 1636 tot 1797 huisvestte in het
plangebied de scheeps- en timmerwerf van Medemblik en tot 1828 de marinewerf. De
bestaande kade dateerde van vlak daarna, de tijd dat de plaats de marinehaven
van Nederland was. Tijdens de reconstructie die in opdracht van de gemeente
Medemblik medio vorig jaar van start ging, documenteerde de archeologische
dienst van Grontmij de restanten in opdracht van de Rijksarcheologische dienst.
Grontmij was verantwoordelijk voor de technische voorbereiding en de begeleiding
van de uitvoering van de te vernieuwen Kielkade. Het werk vergde door de
aanwezigheid van de overblijfselen uit de VOC-tijd de nodige
voorzorgsmaatregelen weet Rik van der Haar, projectleider constructies Noordwest
Grontmij Nederland in Lelystad. “De bloot te leggen restanten van de 2,80 meter
brede scheepshelling liggen tot circa 7 meter buiten de oude kademuur in de
haven. Omdat de dijk, opgebouwd uit basaltblokken, achter de te verwijderen oude
kade een primaire waterkering is, moest de kade in tact blijven totdat de nieuwe
waterkering – een damwand – gereed was.” Voor het aanbrengen van de damplanken
moest een deel van de haven eerst worden gesaneerd. De stalen damwand werd circa
3 meter voor de te slopen kade aangebracht. Gekozen is voor een verankerde
damwand met behulp van groutinjectie. Tegen de 13 meter stalen damwanden zijn
vervolgens prefab betonschorten gemonteerd voorzien van voormetseling van
basalt. Op de damwand is een betonsloof aangebracht met daarachter een nieuw
voetpad van straatbakstenen. Ruim om de oude scheepshelling werden damplanken
aangebracht. De zo ontstane bouwkuip van 7 bij 10 meter werd vervolgens
drooggepompt. “De oude kade is tot op de houten fundering verwijderd waarna
historisch onderzoek kon plaatsvinden.” Nadat de nauwkeurige documentatie was
voltooid, kreeg de scheepshelling een overkluizing van stalen damwanden. De
tijdelijke bouwkuip werd verwijderd en de nieuwe kade achter de damwand
aangevuld met zand. “Het monument is dus wederom aan het zicht onttrokken maar
voor de toekomst bewaard gebleven.” Aannemersbedrijf K. Dekker Krabbendam legt
momenteel de laatste hand aan de afwerking van taluds en paden. Deze maand wordt
de vernieuwde kade officieel in gebruik genomen voor de pleziervaart.

Reageer op dit artikel