nieuws

NVB en Neprom willen opkoopfonds coördineren

bouwbreed

NVB en Neprom brengen de ideeën en initiatieven voor een opkoopfonds voor woningen in kaart. Zij willen de coördinatie op zich nemen.

Volgens Nico Rietdijk zijn er genoeg ideeën voor een opkoopfonds. Alleen ontbreekt het aan coördinatie. “Nu de rijksoverheid niets doet voor de woningmarkt, hebben de Neprom en wij besloten de coördinatie op ons te nemen”, zegt de directeur van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.
Rietdijk is teleurgesteld in het kabinet dat in zijn plannen de woningbouw heeft overgeslagen. “Zelfs maatregelen die nauwelijks iets kosten konden er niet vanaf. Sterker nog, het ministerie van Wonen neemt zelfs de coördinatie van plannen bij gemeenten, provincies en marktpartijen niet op zich. Die coördinatie is wel nodig, omdat een lappendeken van regelingen dreigt te ontstaan waar we niet mee uit de voeten kunnen.”
Een belangrijk knelpunt is de angst die leeft bij huiseigenaren dat zij bij aankoop van een nieuwe woning het oude huis niet kwijtraken. De dreiging om lang met dubbele woonlasten te blijven zitten, doet deze doorstromers afzien van het kopen van een nieuwe woning. Dat is de reden dat provincies en marktpartijen druk bezig zijn daarvoor oplossingen te zoeken, zoals een opkoopfonds.

Waarborgfonds

De provincie Gelderland is daar onder leiding van gedeputeerde Theo Peters het verst mee. In samenwerking met marktpartijen en corporaties is het plan ontwikkeld om een soort waarborgfonds op te richten. Het gaat om verkoopgarantie bij de bouw van een nieuwbouwwoning tot 250.000 euro vrij op naam. Het idee is dat de corporatie de ‘oude’ woning koopt tegen 90 procent van de taxatiewaarde en deze vervolgens doorverkoopt. Op dit moment wordt het plan nog doorgerekend.
Een goed initiatief, vindt de NVB. Wel had de organisatie de grens van 2,5 ton liever wat hoger gezien. “Maar het toont aan dat er serieus mee wordt omgegaan. Ook elders in het land leven ideeën. Wij roepen iedereen op dit aan ons of aan de Neprom te laten weten, zodat we kunnen proberen de sterke punten uit alle ideeën samen te brengen in één landelijke regeling”, aldus Rietdijk.
De bouw zelf wil financieel bijdragen. In de voorstellen tot verhoging van de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zat al een bijdrage van de ontwikkelaars. Dat geld zijn ze nog steeds bereid in te zetten om de woningmarkt en daarmee de woningbouw weer vlot te trekken.

Reageer op dit artikel