nieuws

Niks overheid, Eberhard

bouwbreed

Meer greep van de (rijks)overheid op corporaties zou de oplossing zijn om onregelmatigheden en wanprestaties te voorkomen

Gelooft Van der Laan het zelf of is dit symboolpolitiek? Laten we duidelijk zijn: de corporatiesector heeft zich de afgelopen maanden het mikpunt gemaakt van ergernis, spot en hoon door een wonderlijke mix van frauduleus handelen, stommiteiten en ‘wereldvreemd’ gedrag.
De vermoedens van fraude bij Rochdale. Het wan presteren bij Woonbron. Het beloningsbeleid bij AEDES. Het is dagelijks nieuws op de voorpagina. En zoals bij elke legitimiteitscrisis wordt het vertrouwen verder ondermijnd door iedere verkeerde opmerking of actie. De stemming in de samenleving is dat ‘zakkenvullers’ en ‘praatjesmakers’ moeten worden aangepakt en voor sommige media is het bovendien allemaal een pot nat. Het vertrek van de directievoorzitter van Portaal is voor De Telegraaf van dezelfde orde als het ontslag van die van Rochdale. Politiek is de toon, dat het genoeg is geweest: de corporatiesector is niet in staat zijn eigen straatje schoon te houden, dus moeten de teugels worden aangetrokken. Lees: er moet generiek meer overheidsbemoeienis komen. Volgens mij is dat geen goede lijn. Vier argumenten. Voor de verzelfstandiging van de corporaties bestond er gemeentelijk toezicht op corporaties. Dat werkte voor geen meter en niemand vond het erg dat dit werd afgeschaft. Bovendien is er een goed ontwikkeld stelsel van extern toezicht op de financiële positie en investeringen van corporaties. Ten derde hebben veel interne toezichthouders bij corporaties juist een overheidsachtergrond als oud-politicus of topambtenaar. Neem als voorbeeld de mislukte fusiecorporatie Lieven de Key. In die raad van commissarissen zaten twee oud-politici en een oud topambtenaar van VROM. Hielp dat? Ten vierde wordt er vanuit gegaan dat als er twee leerlingen in een klas zitten te klooien, je de hele klas moet straffen. Ik pleit er voor het intern toezicht te versterken en zware sancties te introduceren als het interne toezicht faalt. Het intern toezicht kan op eenvoudige wijze versterkt worden. Sinds enkele jaren moeten bestuurders van pensioenfondsen aantonen dat ze gekwalificeerd zijn voor hun functie. Datzelfde mechanisme moet worden ingevoerd voor corporaties. Er komt een register waar commissarissen zich aanmelden en hun geloofsbrieven laten toetsen. We maken met andere woorden van toezicht houden een vak. Zonder ‘diploma’ mag je geen toezichthouder worden. Bovendien introduceren we een zware sanctie als corporaties ernstig wanpresteren. Wanneer een particuliere onderneming het niet goed doet, gaat het ten onder of wordt het bedrijf verkocht of in delen gesplitst. Datzelfde gaan we met falende corporaties doen. Als ze er een zooitje van maken, dan heffen we het falende bedrijf gewoon op. Het woningbezit en de reserves van Rochdale moeten met andere woorden worden verdeeld over de andere Amsterdamse corporaties. Met gericht ingrijpen voorkomen we tevens dat de volkswoede (en die van het parlement) zich gemakshalve ook richt op de corporaties die het hartstikke goed doen.

Reageer op dit artikel