nieuws

Militair museum in de markt als pps

bouwbreed

Het nieuwe militaire museum bij Soesterberg wordt uitgezet als een project van publiek-private samenwerking

Plan is om na de zomer te starten met de aanbesteding. Opdrachtgever van het project is het ministerie van Defensie. Als aanbestedende dienst treedt op de Rijksgebouwendienst. In juni 2013 is de opening gepland.
Aannemers die inschrijven, dingen mee naar de verantwoordelijkheid over zowel het ontwerp en de bouw als de financiering, het onderhoud en het beheer. Het contract omvat gedeeltelijk de exploitatie.
Bij de inrichting van het museum staat de aannemers 45 hectare van de voormalige vliegbasis Soesterberg tot hun beschikking. Gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuur met hangars. Tot de opdracht behoort het scheppen van 50.000 vierkante meter overdekte ruimte om de collecties van het Legermuseum in Delft en het Militair Luchtvaart Museum uit Soesterberg te huisvesten. Het grote buitenterrein wordt ingericht voor exposities en evenementen. Gezien de locatie in het hart van de Utrechtse Heuvelrug ligt op de natuurwaarden een bijzonder accent.

Reageer op dit artikel