nieuws

Markt kan problemen zelf oplossen

bouwbreed Premium

Markt kan problemen zelf oplossen

Mechanisch straten is voor de Arbeidsinspectie bijna een inkopper. Daarom komt op donderdag 7 mei in het Bouw & Infra Park aan de Centuurbaan in Harderwijk de gehele keten (het estafettestokje) van mechanisch straten aan het woord, van Arbeidsinspectie en opdrachtgever tot de uitvoerende partijen en uiteindelijk ook de onderzoekers. “Want,” zegt OBN-directeur Anne Fokke de Vries, “De markt kan de problemen zelf oplossen. In het komend nummer van de Materieelkrant, dat op 7 mei verschijnt, wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het thema mechanisch straten.

Wat wil OBN bereiken met deze ‘estafette’? “Het klinkt misschien wat cru,
maar eigenlijk wil de gehele bestratingsbranche verder zonder voortdurend door
de Arbeidsinspectie op de vingers te worden getikt,” zo licht De Vries zijn
uitspraak toe. Hij wil ermee gezegd hebben, dat alle betrokken marktpartijen met
elkaar in overleg moeten (blijven) om voor de Arbo-problematiek bij het
bestraten passende oplossingen te vinden. Als dat lukt, en het middagcongres
moet daar aan bijdragen, dan hoeft de Arbeidsinspectie niet steeds opnieuw
bestratingsbedrijven in de gaten te houden.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een CROW-richtlijn, in de breed gedragen
werkgroep ‘Mechanisch bestraten en bestekregelgeving’ onder voorzitterschap van
De Vries en komt de lang verwachte Arbo-catalogus binnenkort beschikbaar. Hij
wil er maar mee zeggen: De markt kan de problemen zelf oplossen als de
marktpartijen er in gezamenlijk overleg voor zorgen dat de keten goed in elkaar
zit.

Bij de opdrachtgevers en de grotere uitvoerende bedrijven verwacht hij
overigens sneller resultaat dan bij het grote korps aan kleine zelfstandigen.
Daar zou best eens wat meer innovatief onderzoek naar mogen komen, met name om
de vraag te beantwoorden in hoeverre handmatig straten nu echt belastend is voor
de gezondheid, denkt De Vries even hardop. Want het zou in het licht van alle
discussies rond de noodzaak van mechanisch straten erg prettig zijn, om
nauwkeuriger te weten met hoeveel werkbare dagen, vierkante meters straatwerk en
op welke manier aan te brengen enzovoort, uiteraard in relatie tot het
arbotechnisch gezond verwerken, de bedrijfstak in bestekken rekening moet
houden.

Reageer op dit artikel