nieuws

Limburg vaart eigen koers bij nieuwe Wet ruimtelijke ordening

bouwbreed

Limburg volgt bij de uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) een heel andere koers dan de rest van Neder-land. Gisteren sloot de provincie met de gemeenten Onderbanken en Beesel de eerste bestuursakkoorden, waaruit die andere interpretatie van de Wro bleek.

Bij het Rijk en de andere provincies wordt geen overleg met de gemeenten
gevoerd, maar worden de gemeenten via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB
Ruimte) en door provinciale ruimtelijke verordeningen gedwongen mee te werken
aan het Rijks- en provinciaal beleid. De rijksoverheid en de provincies geven
ter verantwoording van deze aanpak als motief aan, dat zij hiertoe worden
gedwongen door de nieuwe Wro. Het is vooral een juridisch argument dat gebaseerd
is op een juridische interpretatie van de Wro. De provincie Limburg kiest, dwars
tegen de stroom in, voor samenwerking met de gemeenten.

Regeldruk

De verantwoordelijk Limburgse gedeputeerde Ger Driessen is het fundamenteel
oneens met de aanpak van het Rijk en de andere provincies. “Het is niet van deze
tijd dat overheden elkaar gaan bestoken met regelgeving om iets van elkaar
gedaan te krijgen”, vindt Driessen. “Daarmee wordt een centralistische impuls
aan het ruimtelijk beleid gegeven en de regeldruk, die in de ruimtelijke
ordening toch al veel te hoog is, zal sterk toenemen. Wij zijn van oordeel dat
regels alleen moeten worden ingezet als het niet anders kan. De provincie heeft
er alle vertrouwen in dat gemeenten bereid zijn het Rijks- en provinciaal beleid
in hun bestemmingsplannen te vertalen, als hierom wordt gevraagd”, aldus
Driessen.

Reageer op dit artikel