nieuws

Informatiemodel geeft gemeente inzicht in toestand infrastructuur

bouwbreed

Door het actueel controleren van de slechte en goede punten van bedrijventerreinen en infrastructuur kunnen overheden adequaat en doelgericht ingrijpen. Ingenieursbureau Tauw, bouwbedrijf Aan de Stegge en MM-Mediaproductions hebben het informatiemodel al toegepast.

De bedoeling is om het gemodificeerde model voor andere regio’s, gemeenten en
provincie ter beschikking te stellen. “Dit informatiemodel kan gebruikt worden
om als (verenigde) ondernemers een signaal af te geven aan overheden door
inzicht te krijgen in de toestand van wegen en bedrijventerreinen. Ondernemers
uit de betrokken regio bepalen zelf de goede en slechte scores op het terrein
van bijvoorbeeld bereikbaarheid, verkeersdoorstroming, veiligheid etcetera”,
legt projectmedewerker Martijn Gerritsen van Tauw uit. Voor overheden is het
monitoringsmodel uitermate geschikt ter onderbouwing van beleidsvorming. Ook
projectontwikkelaars kunnen baat hebben bij het monitoringssysteem als
bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd. Stedendriehoek In opdracht van
werkgeversorganisatie VNO/NCW brachten Tauw, Aan de Stegge en
MM-Mediaproductions met hulp van de Kamer van Koophandel de bedrijventerreinen
en infrastructuur in de Stedendriehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn in kaart. Aan
de Stegge, sterk in het visualiseren van ontwerpen van bedrijventerreinen,
verzorgde dat gedeelte, Tauw verzamelde de informatie van regionale ondernemers
en MM Mediaproductions zorgde voor de grafische vormgeving. Tauw heeft
zorggedragen voor het opstellen van de systematiek, de methodiek van waarderen
en het vullen van de gemaakte database. MM mediaproductions heeft ter
ontsluiting van de database een variant gemaakt op Google Maps; met MMmaps kan
de gebruiker van het model de bekende ballonnetjes aanklikken die
bedrijventerreinen of wegen voorstellen.

Database

Deze applicatie kan tevens gebruikt worden om de resultaten te raadplegen en
om de database te voeden. De gebruiker, bijvoorbeeld een gemeente of een
ondernemer, vult in een dialoogscherm een waardelijst in om het bedrijventerrein
of de weg te beoordelen op bepaalde indicatoren. Deze zijn onder meer:
bereikbaarheid, verkeersdoorstroming, kwaliteit openbare ruimte,
voorzieningenniveau, maar ook of er plannen zijn met een bedrijventerrein of weg
qua financiering of bestemmingsplanprocedure. De waardes worden aangegeven met
een groene, oranje of rode balk. Groen geeft aan dat bijvoorbeeld de
bereikbaarheid in orde is, maar een rode balk betekent een knelpunt. De
gebruiker van het model kan een bepaald gewicht aan de indicator toekennen.
Omwille van overzichtelijkheid van de informatie en dynamische
informatieverwerking is Excel niet echt geschikt, aldus Martijn Gerritsen. De
bedoeling is om de kaart en de scores via een website te ontsluiten. MM
Mediaproducties is bezig om de scores in een andere applicatie onder te brengen.
Tauw zal het voortouw nemen om landelijk het monitoringsmodel te promoten bij
overheden en overkoepelende bedrijfskringen.

Reageer op dit artikel