nieuws

Ict-systeem voor efficiënter onderhoud windturbines

bouwbreed Premium

Onderhoud aan offshorewindturbines kan veel efficiënter dan nu gebeurt. In het project Dutch Offshore Wind Energy Services (D OWES) proberen verschillende partijen een innovatief ict-systeem te ontwikkelen waarmee het probleem wordt ondervangen.

De marktontwikkelingen in de offshore windenergie gaan hard. Windenergie
krijgt een steeds belangrijkere functie in de wereldwijde energiebehoefte.
Tegelijk met de ontwikkelingen groeit ook de vraag naar een hoogwaardig beheer-
en onderhoudsysteem voor offshorewindmolenparken. ”De huidige kosten van
onderhoud en monitoring zijn met 20 tot 25 procent van de totaalkosten erg hoog.
De markt vraagt een efficiënt systeem”, vertelt projectmanager Bertrand van
Leersum van ontwikkelaar van duurzame technieken Associatie Technologie
Overdracht Noord-Holland (ATO). Hij leidt de ontwikkeling van het nieuwe
ict-systeem. ”Het moet een systeem worden waarbij vanuit de operatorroom
signalen van sensoren kunnen worden vertaald. Als turbine X een probleem heeft,
dan kan vanaf de wal worden beoordeeld hoe urgent het probleem is, voordat er
een boot met monteurs uit moet.” De offshorewindturbineparken liggen vaak op een
afstand van 40 tot 50 kilometer uit de kust. ”Door technische specificatie kan
worden bepaald of andere turbines ook preventief moeten worden onderhouden.
Sparepartmanagement zorgt er voor dat er op basis van verschillende factoren als
urgentie, weersomstandigheden en kosten onderhoud moet plaatsvinden op korte of
op lange termijn.” Als initiator gaat de ATO samen met een viertal andere
kenniscentra het D OWES-systeem ontwikkelen. Het project kent zeven
focusgebieden. Zo worden er sensoren ontwikkeld voor monitoring van de bladen en
om corrosie op te sporen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de integratie
van het sparepartmanagement en is er aandacht voor datawarehousing en
-processing, logistieke planning en kosten voor de optimalisering en
ondersteuning van operationele en strategische besluitvorming. Het project duurt
vier jaar en de totaalinvestering is 3 miljoen euro. Het systeem zal in eerste
instantie onshore worden getest. De volgende stap zouden proeven in zoute
omgeving zijn. ”Het is een meerjarig praktijkonderzoek. We proberen de
activiteiten zoveel mogelijk te concentreren in de buurt van Den Helder. Hier
zit de expertise op het gebied van offshore dienstverlening. Bovendien ligt Den
Helder geografisch erg gunstig.”

Reageer op dit artikel