nieuws

FNV:Geen buitenlanders in spoorbouw

bouwbreed

ProRail moet buitenlandse spoorbouwbedrijven met ‘busjes Polen die de taal niet machtig zijn’ weren. Dat vindt Egon Groen, bestuurder van FNV Bondgenoten.

Groen reageert daarmee op de marktobservatie Rail 2008 die is opgesteld in opdracht van de Inspectie van Verkeer Waterstaat (IVW). Uit die observatie blijkt dat veilig werken aan het spoor onder druk staat door toenemend treinverkeer en concurrentie. “Ik herken dat beeld. Des te onbegrijpelijker is het dat ProRail marktwerking bij onderhoudswerk stimuleert. Wat mij betreft slaat ProRail door met marktwerking.”
Buitenlandse aannemers spreken volgens Groen geen Nederlands. Dat vindt hij vreemd, omdat communicatie bij spoorbouw van essentieel belang is. “Hoe kun je anders met de treindienstleiders communiceren?”
Groen schetst een beeld van Oost-Duitse aannemers die laag inschrijven op Nederlandse opdrachten. “De Poolse mensen die zij vervolgens inhuren maken achterlijk lange dagen en overnachten in busje nabij het spoor. Toezicht op deze bedrijven is er nauwelijks”, aldus Groen.

Aanbestedingen

Ben van der Veen, directeur van Holland Spoor Veiligheid, een werkplekbeveiligingsbedrijf, onderschrijft het verhaal van Groen.
“ProRail besteedt te veel werk uit aan buitenlandse aannemers. Die huren vervolgens weer Italianen, Denen of Polen in die op hun beurt eigen machines meenemen. ProRail controleert deze bedrijven nauwelijks.”
Van der Veen, vindt dat ProRail in moet grijpen voor er echt ongelukken gebeuren. Hij wijst er op dat ProRail in aanbestedingen voorschrijft dat een aannemer Nederlands moet kunnen spreken. Monique Matze, woordvoerder van ProRail, kan dat niet bevestigen. “Daar ga ik niet over”, reageert ze. Inhoudelijk wil ze op het standpunt van Groen niet ingaan. “Wij hebben de plicht Europees aan te besteden.” Ze benadrukt verder dat ProRail niet “spot” met veiligheid.
Aanleiding voor de discussie over veiligheid bij werken aan het spoor is de marktobservatie Rail 2008. Daaruit blijkt dat veilig werken vooral bij nieuwbouwprojecten soms in het geding komt. Gebrek aan spoorcapaciteit en toenemende concurrentie vormen de hoofdoorzaken.
ProRail stimuleert veilig werken in aanbestedingen evenmin. “De prijs is ‘nog’ doorslaggevend”, stellen de onderzoekers. “Veiligheid lijkt wordt gezien als een hygiëne factor, omdat de inschrijvende partijen moeten voldoen aan de wettelijke minimumeisen.” ProRail beschouwt de observatie als een ‘niet representatief rapport’.
Verkeersminister Eurlings laat in een brief aan de Tweede Kamer weten zich wel te herkennen in het door TNS Consult geschetste beeld. Maar, benadrukt hij. “Het moet niet als risicoanalyse gelezen worden.” Hij voegt daar aan toe, zich aan te sluiten bij de conclusie van de Inspecteur Generaal Verkeer en Waterstaat. Zij stelt dat Nederland op het gebied van spoor tot de veiligste landen van Europa behoort. Veiligheid meer mee laten wegen in aanbestedingen, acht Eurlings niet nodig: aannemers moeten hoe dan ook aan kwaliteitseisen voldoen.

Reageer op dit artikel