nieuws

‘Europees Parlement schetst verkeerd beeld van de bouw’

bouwbreed Premium

De Europese Aannemersfederatie FIEC is boos op het Europees Parlement. Die noemt de bouw een obstakel voor het bereiken van betere energie-efficiëntie in gebouwen.

Bij de behandeling van de herziene richtlijn over de energieprestaties van gebouwen heeft het parlement een wijzigingsvoorstel aangenomen waarin de politici laten weten dat de inefficiëntie van de bouw lager energiegebruik in gebouwen in de weg staat.
Onzin vindt de FIEC. “Die bewering wordt niet gestaafd door bewijs aangezien die is gebaseerd op een klein aantal studies uitgevoerd in de Zweedse bouw. Het is onaanvaardbaar dat oordelen over een gehele sector worden geëxtrapoleerd uit die resultaten. Dit amendement moet teruggetrokken worden aangezien het misleidend is en een bevoordeeld en niet representatief beeld schets van de bouwsector”, vindt de FIEC.
De herziene richtlijn is door het Europees Parlement verder versterkt en de doelstellingen zijn verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie. De FIEC kan zich daar geheel in vinden.
Tegelijkertijd vindt de federatie wel dat er meer gedaan kan worden om huiseigenaren over de streep te trekken te investeren in energiebesparing. Zo herhaalt de organisatie het eerdere standpunt dat dit soort investeringen onder het lage btw-tarief moet vallen zeker als het gekoppeld is aan renovatie van een woning en wordt uitgevoerd door professionele aannemers.

Reageer op dit artikel