nieuws

Eerste amfibische wo ningen op oever van de Maas

bouwbreed Premium

In het Limburgse Ohé en Laak komen naast volledig drijvende ook amfibische woningen langs en op de wal. Deze woningen moeten na hoogwater weer exact op hun eigen specifieke fundering terugkeren.

Het project Maasvilla’s Ohé en Laak voorziet in 32 villa’ die als recreatiewoningen worden verkocht. De woningen, een ontwerp van Factor Architecten, hebben een oppervlakte van 120 vierkante meter verdeeld over twee bouwlagen. De locatie betreft het eerste zogeheten Emab-project (experimenteren met aangepast bouwen, zie kader) dat daadwerkelijk ten uitvoer komt.
“Bouwen in het stroomgebied van de Maas is aan strenge eisen gebonden. Het zijn niet alleen drijvende woningen, maar ook woningen langs en zelfs op de oever wat het procedureel nog complexer maakt. Het hele voortraject vergde vier jaar”, aldus Sjef Jacobs, projectmanager gebiedsontwikkeling bij Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling in Hoofddorp.
Alle huizen bestaan uit een 20 centimeter dikke betonnen drijfbak van 8 bij 8 meter met een houtskelet-opbouw. Van de 32 woningen drijven er zestien permanent in het water. “Dit project is wezenlijk anders dan het vorige project in Maasbommel. In Ohé en Laak is namelijk sprake van een open verbinding met de Maas. Het Maaspeil fluctueert hier van gemiddeld 2 tot 3 meter tot een maximaal 7 meter. Daarbij liggen de drijvende woningen veel verder, circa 50 meter, in het water.”

Geleidepalen

Tegen het wegdrijven zitten alle woningen met twee metalen geleidepalen en een koppelconstructie aan de bak verankerd. Bij de permanent drijvende woningen gaat het om 16 meter lange metalen palen met een diameter van 800 millimeter die tot 8 meter diep zijn geheid. “Je hebt hier te maken met forse wind- en stromingsbelasting bij extreem hoogwater en dus een behoorlijke krachtwerking van de betonnen bak op de palen. Met de geleidepalen zijn de woningen in verticale richting verankerd en blijven in alle omstandigheden stabiel liggen”, licht Hans Smit van het Ingenieursbureau Boiten toe. Het Arnhemse bureau is verantwoordelijk voor zowel de constructie van het drijflichaam als het stedenbouwkundig ontwerp.
Het unieke is dat de amfibische woningen niet alleen langs, maar ook op de wal staan. De amfibische woningen staan elk op vier betonnen palen van 8 meter lang. De woningen op de oever komen op betonnen poeren, gestort op een betonplatform. “Bij hoogwater gaan ze drijven. Om de woningen ook drijvend waterpas te houden, zijn nauwgezette evenwichtsberekeningen uitgevoerd. Uiteindelijk komen ze vanzelf weer op hun fundering terug.”

Comfortabel

De woningen wegen circa 110 ton. Jacobs: “De constructie gaat uit van de Wet van Archimedes. We hebben een EPS drijflichaam als fundering overwogen, maar deze oplossing is simpeler, stabieler en financieel voordeliger. Bij de drijvende woningen treden weliswaar geen puntlasten op en hadden we kunnen volstaan met een lichtere constructie, maar we kozen voor standaardisatie.”
De betonnen bak wordt volledig als woonruimte benut. “De drijvende woningen liggen 1,80 meter in het water. De bewoners slapen onder de waterlijn, wat ook comfortabeler is vanwege de gelijkmatige temperatuur van het water.” Het vloerpeil van de woningen tegen de wal ligt 2 meter boven water.
Dura Vermeer Bouw Rosmalen begint zodra 70 procent van de eerste fase van drijvende woningen is verkocht. “De belangstelling is ondanks de recessie bovengemiddeld” aldus Jacobs. De bouw vindt gefaseerd plaats. “We beginnen met de palen en steigers. Dat is nog een heel gepuzzel vanwege de diagonale ontwerplijn die optimaal uitzicht biedt. De woningen zijn trapsgewijs gesitueerd en liggen op verschillende hoogte.”
De woningen worden op twee nabijgelegen locaties eerst geheel afgebouwd en dan in één keer naar hun eindbestemming gemanoeuvreerd.
Aanvang bouw staat medio dit jaar gepland. Het project vergt een investering van circa 9 miljoen euro. Het beheer is in handen van Eldorado Parken.

Aangepast bouwen aanstrikte regels gebonden

Het project Maasvilla’s Ohé en Laak is een van de vijftien Emab-locaties (experimenteren met aangepast bouwen). In deze gebieden is bouwen in het stroomgebied van de Maas toegestaan onder strikte voorwaarden.
Bebouwing en gebruik mogen geen belemmering vormen voor rivierkundige maatregelen in de toekomst en moeten bij hoogwater veilig zijn voor de gebruikers. “Een duidelijke beleidslijn is er wel, maar er zijn geen eisen geformuleerd. Het kostte alleen al anderhalf jaar rekenwerk om de effecten van de bouw en de noodzakelijke compenserende maatregelen voor de rivier inzichtelijk te maken”, aldus Sjef Jacobs, projectmanager bij Dura Vermeer.
Zo moet onder andere een substantiële bijdrage worden geleverd aan de verlaging van het rivierpeil. “Onze plannen voorzien uiteindelijk in een verlaging van 75 millimeter door verderop een dwarsdam te verlagen. Rekening houdend met een kleine opstuwing benedenstrooms wordt er een rivierwinst behaald van per saldo 5 centimeter.”

Reageer op dit artikel