nieuws

Den Haag vergeet woningbouw

bouwbreed

In 2007 voorspelde het CPB in de macro Economische verkenning voor 2009 een woningbouwproductie van 85.000 woningen. Recent voorspelde ‘Bouwend Nederland’ dat die bouwproductie in de komende twee jaar zal dalen naar 30.000 woningen.

De eerdere voorspelling van 50.000 is al weer bijgesteld. Een enorme daling
met enorme economische effecten. Want de woningbouw is nog steeds een
arbeidsintensieve sector. Daalt de productie dan merken we dat direct in de
werkgelegenheid. De sector is ook een kapitaalsintensieve sector. Kranen en
ander materieel staat nu zomaar stil. Dat kost enorm veel geld waar bedrijven
ook heel goede bedrijven aan ten onder gaan. Een enorme afbouw van kennis,
kapitaal en ondernemingen. Maar wat schetst onze verbazing, de woningbouw vindt
geen vooraanstaande positie in het stimuleringsplan van het kabinet. Extra geld
wordt uitgetrokken voor de infrastructuur, de wegen en de bouw van ziekenhuizen
en scholen. Natuurlijk is dat voor de economie en de bouwsector een opsteker.
Ook weten we dat asfalt draaien door de bouw snel kan worden opgepakt. Maar het
beschikbare materieel in de wegenbouw geeft daaraan een omzetplafond.
Ziekenhuizen en scholen daarentegen moeten eerst ontworpen en aanbesteed worden.
Die omzet komt niet zomaar op gang. Maar de woningbouwprojecten liggen klaar in
de kast, de sector was juist zo goed op stoom. Het kabinet heeft wel toegezegd
de trage procedures in de woningbouw aan te pakken. Ook een aantal provincies
zet zich extra in voor behoud van de woningbouwproductie. Het aanjaagteam van de
provincie Utrecht bijvoorbeeld gaat er met extra energie tegenaan. Brabant trekt
extra geld uit voor de woningbouw in Den Bosch. Het kabinet telde de
stimulerende initiatieven van de provincies niet voor niks voor een totaal van
1,5 miljard euro op bij het eigen pakket maatregelen. Helemaal ontevreden
behoeven we dan ook niet te zijn. De stagnatie van dit moment is ook niet alleen
met geld op te lossen. Tenslotte zijn de lopende bouwprojecten grotendeels van
kopersgedrag afhankelijk en daar stagneert het met name. Daarom is het
initiatief van de Neprom om kopers van een nieuwe woning de verkoop van de oude
woning te garanderen echt een goed initiatief. Er wordt gesproken met provincies
en gemeenten. Er moet een investeringsfonds worden geopend, er is veel geld
nodig. Maar we moeten van praten naar handelen. Want nu liggen die plannen
gereed, met bouwvergunning en de aannemer in de startblokken. Het zal onze
regering sieren als er een stevige bodem in dat fonds wordt gedoneerd. In het
stimuleringsprogramma is onterecht vergeten hoe belangrijk de woningbouw voor
ons land is. Die vergissing kan nu met bravoure worden gerepareerd!

Reageer op dit artikel