nieuws

DelftTech gaat met 3D niets uit de weg

bouwbreed Premium

Het driedimensionaal (3D) in kaart brengen van terreinen, gebouwen en zelfs bouwprojecten wint aan populariteit. De aannemerij en de offshorebranche maken er geregeld gebruik van, maar ook in andere sectoren is deze techniek in opmars. Het ingenieursbureau dat de werkwijze in Nederland introduceerde, DelftTech, timmert er mee aan de weg.

Ingenieursbureau DelftTech staat in de schijnwerpers. Met behulp van een
laserscanner bracht het de ruimte waar Willem van Oranje werd vermoord met
diepteperspectief in kaart. Een belangrijk hulpmiddel voor de reconstructie van
de moord op de Vader des Vaderlands. “Een leuke opdracht”, zegt Willem van
Spanje, directeur en oprichter van het bedrijf. “Maar het is natuurlijk niet
onze corebusiness.” DelftTech richt zich met name op bouwbedrijven, architecten
en de offshorebranche. Die maken steeds vaker gebruik van het driedimensionaal
opmeten van onder meer terreinen, wijken en gebouwen, legt Van Spanje uit. Dat
gebeurt met in Duitsland ontwikkelde laserscanapparatuur van Z+F en van Leica.
“Toen we deze techniek zo’n negen jaar geleden in Nederland introduceerden,
bleek er weinig belangstelling voor te bestaan. Er werd nogal argwanend tegenaan
gekeken. Dat is nu anders. Ik werk voor uiteenlopende bedrijven, zoals Strukton,
Royal Haskoning, Arcadis en Shell. Toch kom ik ook nog geregeld mensen tegen die
het systeem niet kennen. Dan moet ik uitleggen hoe het werkt en wat je er
allemaal mee kunt doen.” De mogelijkheden zijn legio. Met behulp van een
laserscan brengt Van Spanje bijvoorbeeld feilloos in kaart op welke plek een
booreiland kan worden opgebouwd. “Een toepassing die vaak wordt gebruikt in de
offshore. In de bouw kun je door projecten driedimensionaal weer te geven onder
meer nauwkeurig berekenen hoe een object kan worden ingepast in de omgeving.”

Spoortunnel

Door de plek waar in Delft een spoortunnel wordt aangelegd in te scannen,
maakte hij tot in detail duidelijk hoe de onderaardse doorgang er zal gaan
uitzien en hoe deze zich tot de omgeving gaat verhouden. “En natuurlijk is het
ook mogelijk om een nog niet bestaand gebouw in 3D weer te geven. En wel zodanig
dat je er via de computer doorheen en omheen kunt lopen. Daarmee kan tot in
detail duidelijk worden gemaakt, hoe het complex er gaat uitzien en net als met
de spoortunnel hoe het zal passen in het omliggende gebied.” Verder kan de
techniek worden toegepast bij binnenstedelijke bouwprojecten. “We kunnen dan
onder meer zichtbaar maken langs welke route de bouwmaterialen het beste zijn
aan te voeren. Of waar de heimachine moet worden geplaatst om ervoor te zorgen
dat de omringende panden zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het slaan van
de palen.” Daarnaast biedt weergave met diepteperspectief mogelijkheden voor
werkzaamheden die zijdelings of helemaal niet met de bouw te maken hebben. “Denk
daarbij aan rampenoefeningen. We kunnen een gebouw of zelfs een complete wijk in
kaart brengen, zodat het mogelijk is om precies te zien welke
ontsnappingsmogelijkheden er zijn bij een calamiteit.

‘Cold case’

DelftTech gaat middels zusterbedrijf DelftForensics, opdrachten die niets met
de eigenlijke corebusinness te maken hebben niet uit de weg. Het in kaart
brengen van de ruimte waar op 10 juli 1584 Willem van Oranje werd vermoord is
daarvan een voorbeeld. “De oudste ‘cold case’ ooit”, glimlacht van Spanje. Doel
van het onderzoek is onder meer vast te stellen waar de moordenaar stond en of
de gaten in een van de muren op de plek waar de moord werd gepleegd inderdaad
inslagen van kogels zijn. “Met behulp van gegevens uit archieven en door verder
gebruik te maken van dezelfde technieken als waarmee we een gebouw
driedimensionaal weergeven, kunnen we reconstrueren hoe deze plek er vroeger
heeft uitgezien en in welke hoek de schutter moet hebben gestaan. Natuurlijk
zijn dat soort opdrachten uitzonderlijk. Wat niet wegneemt dat we er graag aan
mee werken.”

Reageer op dit artikel