nieuws

‘Deeltijd-WW moet middel zijn om crisis te lijf te gaan’

bouwbreed Premium

Voorzitter Jaap Jongejan van de CNV Bedrijvenbond wil op korte termijn iets doen aan de boetebepaling in de huidige opzet van de crisismaatregel deeltijd-WW.

“Het gaat erom dat we een eerlijk spel gaan spelen; werkgevers,
werknemersorganisaties en overheid. Dan kunnen we met de deeltijd-WW de
spreekwoordelijke deuk in het pakje boter slaan. En hebben we een serieus middel
om de crises in de bedrijven het hoofd te bieden.” De bondsvoorzitter onderkent
de huivering bij werkgevers om gebruik te maken van de deeltijd-WW. De regeling
levert een boete op als – na gebruikmaking van de regeling – alsnog binnen 26
weken wordt overgegaan tot (collectief) ontslag. In zo’n geval moet de
betreffende werkgever alsnog alle WW-uitkeringsgelden zelf betalen. “Ik vind dat
we een bepaald vertrouwen in elkaar kunnen hebben”, stelt Jaap Jongejan. “In
sommige gevallen stroomt de emmer over en is ontslag niet te vermijden. Maar
laten we niet gaan spelen met mensen. Werknemers hebben recht op een eerlijke
behandeling. En daar hoort een maximale inzet bij van de werkgever om het
allerergste, permanent baanverlies, te voorkomen. Daartoe is nou juist
deeltijd-WW als maatregel bedacht.”

De voorzitter van de CNV Bedrijvenbond wil dan wel tegelijkertijd die andere
harde afspraak maken met de werkgevers: “Als wij als werknemersorganisatie een
eerlijk spel voorstellen dan verwacht ik eerlijk tegenspel. Dus niet een
ontslagaanvraag op een of andere duistere grond, op welk moment dan ook. Ik
herhaal nog maar eens: als een bedrijf serieus in de problemen zit, wil mijn
vakbond de helpende hand toesteken. Laten we met elkaar afspreken dat soort
trucjes niet uit te halen.” Jongejan wil het nu samen met het ministerie van
Sociale Zaken regelen al was het maar om het geheel juridisch waterdicht te
maken. “Niemand heeft belang bij gezeur achteraf. Daartoe was aanvankelijk die
boeteregeling bedoeld. Maar ik snap dat die afschrikkend werkt. Laten we iets
nieuws, bindend afspreken. Op de hele korte termijn.”

Reageer op dit artikel