nieuws

Crisiswet geeft lucht en ruimte

bouwbreed

Grote projecten moeten als een collectief leerproces tot stand komen. Deze constatering van de hoogleraren Priemus en De Zeeuw uit 2007 lijkt Han Admiraal realistischer dan die van de hoogleraren die de crisiswet afkraken.

Een positief statement in een poging de negatieve teneur die zich rond de bouw lijkt te ontwikkelen, van een tegengeluid te voorzien. De focus op uitsluitend de negatieve aspecten is kenmerkend voor teams die vastlopen en de weg kwijt zijn. Denken in kansen, verbindingen leggen en nieuwe wegen zijn niet alleen kenmerken van een ras optimist, maar getuigen van een dynamiek die tot vooruitgang leidt.
Projecten organiseren en uitvoeren is in de huidige postmoderne samenleving geen sinecure. De complexiteit en dynamiek van de samenleving maken dat er voor elk project opnieuw een unieke uitdaging ontstaat. Daar is broodnodig ruimte voor vereist, experimenteerruimte, ook in formeel-juridische zin. Innovaties ontstaan waar ruimte is, niet omdat in procedures is vastgelegd hoe binnen gecontroleerde omstandigheden tot innovatie kan worden gekomen.
De initiatieven van dit kabinet rond de regelgeving in de infrastructuur stemmen hoopvol. Niet omdat mensen iets tekort wordt gedaan, wel omdat die broodnodige ruimte ontstaat voor innovatieve oplossingen. Vanuit het besef dat we nu eenmaal onder complexe en dynamische omstandigheden moeten bouwen in Nederland. Infrastructuur ontwikkelen is een complex proces dat mogelijk vooruitloopt op regelgeving in plaats van er door te worden beperkt.
De huidige regelgeving is zodanig restrictief dat er letterlijk en figuurlijk geen lucht en ruimte meer is. Een andere aanpak is dus nodig, niet een aanpak los van alles, maar één die leidt tot het in samenspraak met de projectomgeving realiseren van projecten.
Er valt nog veel te leren, maar dan moet er wel experimenteerruimte zijn. De commissie Elverding geeft maar ten dele het antwoord, ze opent gelukkig wel de weg naar een andere aanpak.

Reageer op dit artikel