nieuws

Crisisbestrijding centraal in natuursteen-cao

bouwbreed

Sociale partners hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe eenjarige cao voor het Natuursteenbedrijf

Scholing en werkgelegenheid om de gevolgen van de crisis te bestrijden staan daarin centraal.
Zo wordt op korte termijn de opleidingsbehoefte in de sector in kaart gebracht waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de mogelijkheden voor doorstroming van oudere werknemers. Voor die groep wordt ook gekeken hoe kan worden voorkomen dat die bij langdurige werkloosheid hun aanvullingsregeling bij vervroegde uittreding verliezen. Ter financiering daarvan wordt onder meer de premie voor het sociaal fonds gedurende een jaar en mogelijk twee jaar met 0,5 procent verhoogd.
De nieuwe cao gaat gelden vanaf 1 maart. De lonen worden per 1 juli en per 1 januari verhoogd met de prijscompensatie. Daarnaast krijgen de werknemers in december een eenmalige uitkering van 150 euro.

Reageer op dit artikel