nieuws

Crisis bedreigt opbouw Floriade

bouwbreed

.

De crisis vormt een bedreiging voor de opbouw van de Floriade.
Projectontwikkelaars stellen zich terughoudend op. Daardoor komt de bouw in
gevaar van met name de 45 meter hoge zichzelf van energie voorzienende
kantoorkas Villa Flora, een ontvangstgebouw en de Innovatoren, een moderne
hoogbouw met kantoren en laboratoria. De provincie Limburg overweegt daarom
miljoenen in deze gebouwen te pompen. Gedeputeerde Ger Driessen zei gisteren dat
Gedeputeerde Staten (GS) nu alles op een rijtje gaan zetten en met de regio gaan
overleggen of, wat en onder welke voorwaarden eventueel geïnvesteerd wordt in de
Floriade. Dinsdag na Pasen hakken GS de knoop door. De gebouwen waar het om gaat
vormen het visitekaartje van de Floriade. Na afloop van de Floriade moeten deze
gebouwen deel gaan uitmaken van Greenport Venlo.

Reageer op dit artikel