nieuws

CO2-uitstoot gebouw kan lager

bouwbreed

Met een wereldwijde investering van 150 miljard dollar kan met een terugverdientijd van vijf jaar 40 procent energie worden bespaard in gebouwen. Zelfs 60 procent is haalbaar, maar dan is een hoger bedrag nodig.

Dit blijkt uit een studie van de Wereld Business Raad voor duurzame ontwikkeling. Het onderzoek is gesponsord door een aantal grote bedrijven waaronder Skanska, Arcelor Mittal, Cemex en Lafarge.
Gebouwen zijn momenteel goed voor 38 procent van het totale energieverbruik in de wereld. Dat aandeel ligt hoger dan de industrie (33 procent) en transport (26 procent). Daar staat tegenover dat een energiebesparing van 60 procent in 2050 haalbaar is als wereldwijd acties worden ondernomen.
In het onderzoek heeft de raad zich beperkt tot pure energiebesparing. Zaken als wind- en zonne-energie zijn buiten beschouwing gelaten, daar komt later een apart rapport over. Het kan, zo erkend de raad, wel een belangrijke bijdrage leveren om kosteneffectief de CO2-uitstoot verder te beperken.
Het rapport constateert dat veel energiebesparende maatregelen bij een olieprijs van 60 dollar per vat, waar de prijs nu overigens onder ligt, binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Voor een bedrag van 150 miljard dollar per jaar is dat mogelijk, hetgeen leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 40 procent. Met eenzelfde investering maar met een terugverdientijd van tussen de vijf en tien jaar kan de CO2-uitstoot nog eens met 12 procentpunt extra worden verlaagd. Bij de huidige olieprijs zijn verdere reducties economisch niet haalbaar op dit moment.
De raad doet in het rapport vele aanbevelingen die vooral zijn gericht op verlaging van de kosten waardoor investeringen sneller terug te verdienen zijn, en subsidies meer bekendheid geven aan de voordelen. Als voorbeeld wordt aangehaald een studie in Zwitserland. Daar bleken woningen die een zogenoemd Minergie-label hadden een 7 procent hogere verkoopprijs te realiseren dan woningen zonder dat label.
Bestuursvoorzitter Johan Karlström van Skanska ziet in het rapport aanleiding om snel actie te ondernemen op het gebied van energiebesparing. “Tenzij we direct actie ondernemen, zullen er duizenden nieuwe gebouwen worden neergezet zonder acht te slaan op het energieverbruik en miljoenen energieverspillende bestaande gebouwen zullen in 2050 nog net zoveel energie verbruiken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels