nieuws

Brussel geeft bouwprojecten lucht

bouwbreed Premium

Nederland hoeft voorlopig niet aan de Europese normen van luchtkwaliteit te voldoen. Honderden bouwprojecten kunnen daardoor doorgaan.

Thomas van Belzen De Europese Commissie is akkoord gegaan met het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarmee krijgt Nederland tot 2015
de tijd aan de Europese normen van luchtkwaliteit te voldoen. In het NSL staan
honderden bouwprojecten van provincies en gemeenten tegenover maatregelen die de
luchtkwaliteit verbeteren. VROM-minister Cramer is blij met het uitstel van de
Europese Commissie. “Het NSL is een ingrijpend plan met veel maatregelen waar
zowel het kabinet als de NSL-regio’s veel geld in hebben gestoken.” Bouwend
Nederland reageert verheugd op het nieuws. “Alle overheden hebben goed werk
geleverd. Er is een goede balans gevonden tussen milieuregelgeving en bouw.” CDA
Kamerlid Liesbeth Spies meent dat met het uitstel een megaprobleem is voorkomen.
“Het betekent niet alleen groen licht voor honderden projecten die in het NSL
staan, dit is ook goed nieuws voor de Spoedwet wegverbreding én de beoogde
Crisis- en herstelwet waaraan nu aan gewerkt wordt.” Dat de crisiswet er nog
steeds moet komen, staat voor Spies wel vast. “De bouwplannen die in het NSL
staan, hoeven weliswaar niet meer te worden getoetst aan luchtkwaliteit, maar op
het gebied van bestemmingsplanprocedures en bouwvergunningen valt nog enorme
tijdswinst te behalen.” Dat GroenLinks het NSL een pover pakket noem, drukt de
pret niet bij CDA’er Spies. “Dit is feest. Een feest van ministers, provincies,
gemeenten, werkgeversorganisaties en hoogleraren. Woningbouw-, infra-, en
bedrijventerreinenprojecten kunnen doorgaan, terwijl aan de andere kant ruim 1
miljard euro opzij is gezet voor luchtkwaliteit.” Minister Cramer mag volgens
Spies het succes op haar conto schrijven. “De vorige staatssecretaris Pieter van
Geel gaf de voorzet. Cramer kopte hem binnen.” Of Eurlings Cramer dankbaar moet
zijn? “Hij moet ervoor zorgen dat de dertig Spoedwetprojecten snel worden
uitgevoerd.”

Reageer op dit artikel