nieuws

Bouw afvaloven Harlingen gaat door

bouwbreed

Omrin mag in Harlingen verder gaan met de bouw van een afvaloven. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de Stichting Afvaloven Nee tegen Omrin had aangespannen.

De stichting eiste dat heiwerkzaamheden die vorige week begonnen, zouden worden stilgelegd tot januari 2010. Het heien zou in strijd zijn met de milieueffectrapportage en botste daarmee met de milieuvergunning. Volgens de rechtbank is dat niet juist. De stichting beraadt zich op verdere juridische stappen.
De organisatie is fel gekant tegen de komst van de afvaloven omdat deze te duur en schadelijk voor het milieu zou zijn. Met de uitspraak van de rechter in het kort geding, is de lucht dan ook nog niet geklaard.

Teleurgesteld

Op 14 april spreekt de rechtbank van Leeuwarden zich uit in een tweede rechtszaak. Deze is aangespannen door de Waddenvereniging en de Stichting Afvaloven Nee. Dan gaat het erom dat het bestemmingsplan voor de industriehaven, waar de afvalinstallatie wordt gebouwd, alleen geldt voor zeehavengebonden bedrijven. Om die reden moet de bouw van de oven worden stilgelegd, vinden de eisers. Want de installatie zou niet aan die eis voldoen.
De bouw van de omstreden installatie begon twee weken geleden, nadat de Raad van State de Waddenvereniging en de Stichting Afvaloven Nee in het ongelijk had gesteld. Het hoogste rechtsorgaan zag toen geen aanleiding om, zoals werd geëist, de milieuvergunning te schorsen.
Martin Gillissen, woordvoerder van de stichting, is teleurgesteld. Hij vindt de kosten van de installatie, ongeveer 150 miljoen euro, te hoog. Daarnaast vreest hij voor het milieu. “Daar is onvoldoende naar gekeken, terwijl er betere technieken beschikbaar zijn die het milieu ontzien.”
Hij lijkt daar een punt te hebben, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State. Deze stelde weliswaar reden te zien om de milieuvergunning te schorsen, maar bepaalde tegelijkertijd dat onderzocht moet worden of de afvaloven milieutechnisch gezien wel veilig is.
Omrin laat via weten zich geen zorgen te maken over de toekomst van de afvalinstallatie. De argumenten die de tegenstanders inbrengen, zijn stuk voor stuk te ontzenuwen. “Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we door kunnen bouwen.” De oven moet in april 2011 operationeel worden.

Reageer op dit artikel