nieuws

Betonson schrapt 95 arbeidsplaatsen

bouwbreed

Bij Betonson verdwijnen 95 van de ruim vijfhonderd arbeidsplaatsen. Het banenverlies gaat gepaard met zeventig gedwongen ontslagen.

De producent van prefab betonelementen is door de teruglopende bouwproductie
in moeilijkheden gekomen. Vooral na de zomer voorziet het bedrijf een forse
terugval in de vraag. Volgens Piet Janssen van FNV Bondgenoten, vallen de
ontslagen bij de productievestigingen in Son en Arkel. De laatste wordt deze
zomer gesloten. De vestiging in Kampen blijft ongemoeid. Janssen noemt de gang
van zaken bij Betonson merkwaardig. “Twee maanden geleden hebben we afspraken
gemaakt over het overhevelen van de productie in Arkel naar Son. Daarbij is ook
gesproken over inkrimping van het personeelsbestand. De directie heeft toen
echter aangegeven dat er absoluut geen ontslagen zouden vallen. In Son zou voor
iedereen werk zijn.” Dat er nu toch werknemers op straat komen te staan, vindt
Janssen zuur. “Ze hebben bij Betonson duidelijk een beoordelingsfout gemaakt”,
constateert de vakbondsman. “De directie is te optimistisch geweest over de
marktontwikkelingen.”

Sociaal plan

FNV Bondgenoten zal binnenkort bijeenkomsten voor het personeel houden. Ook
gaat de bond met de top van het bedrijf om de tafel om tot een sociaal plan te
komen. “Ze hoeven niet met een paar dubbeltjes aan te komen”, kondigt Janssen
alvast aan. “Zeker niet na wat er de afgelopen maanden is gebeurd.” Woordvoerder
Martin Damman van Betonson bevestigt dat de onderneming moet ingrijpen vanwege
de crisis. Hij spreekt echter tegen dat er inschattingsfouten zijn gemaakt. “De
afgelopen maanden is de situatie in onze branche zeer snel verslechterd. Eind
vorig jaar zagen wij nog geen reden om maatregelen te treffen. Nu wel. De
vooruitzichten zijn ook niet rooskleurig. De bouwmarkt staat vreselijk onder
druk.” Betonson produceert betonnen liggers, wanden, tunnelelementen, buizen,
vloeren en kolommen. Behalve in Arkel, Son en Kampen heeft het bedrijf
vestigingen in het Belgische Zellik en het Duitse Moers. Betonson maakt
onderdeel uit van de Van Nieuwpoort Groep, die in totaal 1400 werknemers telt.

Reageer op dit artikel