nieuws

Baten van groen in de wijk hoger dan verwacht

bouwbreed

De aanleg van natuur in de Groningse wijk Meerstad levert 100 miljoen euro extra op. Dit komt onder meer door een stijging van de huizenprijzen.

Dat blijkt uit onderzoek van Leendert Klokkenburg, die hierop als econoom afstudeert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De uitkomst is verrassend, aldus de onderzoeker en zijn begeleider prof.dr. Jan Oosterhaven. “Een dergelijke casestudy naar het effect van veel groen in een nieuw aan te leggen wijk is niet eerder op deze schaal verricht. De extra kosten die gepaard gaan met de aanleg van groen, worden in Meerstad ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten, aldus Klokkenburg.
In Meerstad verrijzen de komende 20 jaar in totaal 10.000 nieuwe woningen op een terrein van 2100 hectare, inclusief een uit te graven meer van 560 hectare. De verhouding woningbouw/natuur is 1:1. Dat is bijzonder, want in reguliere nieuwbouwwijken wordt doorgaans 10 tot 20 procent groen aangeplant. Het groene plan kost in vergelijking met een reguliere stadsuitbreiding totaal 195 miljoen euro extra: 105 miljoen euro aanlegkosten en 90 miljoen overige kosten (onderhoud, extra reiskosten woon-werkverkeer van bewoners en het verlies aan landbouwgrond). Uit het onderzoek blijkt dat de te verwachten baten voor de huizenbezitters de komende vijftig jaar op 190 miljoen euro uitkomen dankzij de ligging in een groene woonwijk. Klokkenburg: “Woningen stijgen daardoor in waarde. Aanleg van natuur wordt vaak als kostenpost gezien, maar op maatschappelijk niveau werkt het welvaartsverhogend.”

Verrassing

Op grond van studies naar woningprijzen schat Klokkenburg dat de woningen in Meerstad dankzij de nieuwe natuur 7,5 procent in waarde zullen stijgen. Ook bestaande woningen in een straal van 3 kilometer van Meerstad worden 5 procent meer waard. De uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse staat overigens los van de financiële haalbaarheid van het project.
Oosterhaven is verrast over de uitkomsten: “Een kosten-batenanalyse toont aan wat de bevolking zelf vindt. Ik had het idee dat de politiek de waarde van natuur zwaarder weegt dan de gewone man. Dat blijkt hieruit niet. Mensen zijn bereid meer te betalen voor wonen in het groen.”
Behalve de baten van de waardestijging van woningen (190 miljoen) komen hier de opbrengsten bij voor recreatieondernemers (38 miljoen) en baten van 41 miljoen voor vermeden investeringen (dankzij het meer hoeven er geen aparte waterbergingsgebieden te komen en kan zandwinning voor ophoging van woonwijk achterwege blijven). Schone lucht en afvang van fijn stof leveren nog eens 17 miljoen op. De totale baten bedragen 290 miljoen. Volgens Klokkenburg moeten projectontwikkelaars en gemeenten nadenken over de positieve effecten van meer groen. “Vanuit maatschappelijk welvaartsoogpunt is het verstandig meer natuur bij nieuwe woningen aan te leggen. Dat werkt welvaartsverhogend.”

Reageer op dit artikel