nieuws

Ballast Nedam haalt alles uit de kast in betonzaak

bouwbreed

Ballast Nedam heeft kosten nog moeite gespaard om aan te tonen dat voormalig topman Peter Franssen zich schuldig heeft gemaakt aan “schaamteloze zelfverrijking”.

Dat blijkt uit het dossier dat het bouwbedrijf maandag heeft overhandigd aan
de Arnhemse rechtbank. Ballast Nedam presenteert daarin een bijna oneindige
lijst aan grote en kleine fraudes die de oud-directeur van de divisie Industrie
en Toelevering zou hebben gepleegd in de twaalf jaar dat hij verbonden was aan
de bouwonderneming. De lijst is het resultaat van diepgaand onderzoek van
Stibbe. Ballast Nedam schakelde het Amsterdamse advocatenkantoor in toen de
bouwer in 2005 via de FIOD vernam dat Franssen mogelijk betrokken was bij
onregelmatigheden rond de verkoop van het Zwolse betonbedrijf Fernhout In een
poging de handel en wandel van de voormalig directeur in beeld te brengen, stak
Stibbe duizenden uren in het doorspitten van de persoonlijke administratie van
Franssen. Elk bonnetje werd tegen het licht gehouden, elke gedeclareerde euro
tot op de laatste cent uitgeplozen. De advocatenfirma ontdekte zo naar eigen
zeggen honderden fraudegevallen. Volgens de onderzoekers liet Franssen Ballast
Nedam opdraaien voor een groot aantal privé-uitgaven: vakantiereisjes, bezoeken
aan theaters en sekshuizen, maar vooral ook goederen.

Relatiegeschenken

Het dossier vermeldt in dat verband onder meer een golftrolley, lingerie,
badmode, een stofzuiger, een stoomstrijkijzer, een zilveren broodmand,
fitnessapparatuur, tuinmeubilair, een barometer, een luxe koffiemachine en de
trouwjurk van zijn dochter. Franssen declareerde de spullen bij zijn werkgever
onder de noemer relatiegeschenken. Navraag bij relaties, winkeliers en
leveranciers leerde Stibbe echter dat de geschenken helemaal niet voor zakelijke
contacten waren aangeschaft, maar toch vooral voor Franssen zelf. Veel van de
geschenken werden later ook bij Franssen thuis aangetroffen. Om het bedrog te
verhullen verzon de directeur relaties of gaf relaties op die van niets wisten.
Een keer gaf hij de naam op van een contactpersoon die negen jaar eerder al was
overleden, aldus de onderzoekers. Het advocatenteam hoorde een groot aantal
oud-bestuurders van Ballast Nedam, waaronder Geert Wirken en René Kottman. Zij
lieten optekenen dat de arbeidsovereenkomst van Franssen geen ruimte liet voor
lucratieve nevenfuncties, laat staan voor frauduleus declaratiegedrag. Ook
vrijwel alle naaste medewerkers van Franssen werden ondervraagd. Zo verklaarde
zijn secretaresse dat Franssen in 2000 voor 25 gulden bij de ober van de
Amsterdamse Oesterbar bonnetjes van eerdere gasten vroeg, om ze vervolgens als
zelf gemaakte onkosten te verhalen op het bouwbedrijf. Valselijk noemde zij de
handelwijze van haar voormalige baas. Stibbe zelf komt tot geen andere
conclusie. “Vanaf het moment van zijn indiensttreding heeft Franssen zijn
functie schaamteloos misbruikt door voortdurend, structureel op elk denkbaar
niveau en met allerlei kunstgrepen Ballast Nedam op te lichten.” En: “Franssen
heeft elke gelegenheid die er was te baat genomen om zichzelf en zijn vrienden
ten koste van Ballast Nedam te verrijken.”

Pact

Met die vrienden wordt vooral gedoeld op cementhandelaar Ton de Gooijer en
diens zoon Anton. Het advocatenkantoor is ervan overtuigd geraakt dat Franssen
jaren geleden een pact sloot met De Gooijer, met als doel miljoenen te verdienen
over de rug van Ballast Nedam. Zo zouden ze de bouwer te veel hebben laten
betalen voor de cementleveranties van De Gooijer’s bedrijf Hego aan Ballast
Nedam. Bij de aan- en verkoop van betonbedrijven Omnia en Transportbeton zouden
ze bovendien miljoenen euro’s in eigen zak hebben gestoken door listige
verkoopconstructies op te tuigen. Franssen werd daarvoor vorig jaar
strafrechtelijk vervolgd. De Groningse rechtbank sprak hem echter vrij. Ballast
Nedam eiste maandag in een civiele procedure niettemin 60 miljoen euro van
Franssen en De Gooijer. Omdat Stibbe slechts de laatste vier werkzame jaren van
Franssen bij Ballast Nedam in kaart kon brengen, schat het de werkelijke schade
op ruim 100 miljoen.

Tegenvordering

Han Keijser en Robert Lassche, de advocaten van Franssen en De Gooijer,
spreken de aantijgingen van Ballast Nedam met klem tegen. Volgens hen heeft de
bouwer geen hard bewijs kunnen leveren voor de beschuldigingen. Lassche diende
maandag een tegenvordering in van 21 miljoen euro. Volgens hem heeft Ballast
Nedam onrechtmatig beslag gelegd op de bedrijven van De Gooijer. Daardoor is
Hego ten onder gegaan. “De Gooijer was voorheen een betrouwbare handelspartner,
nu is hij een paria.” Volgens Keijser is Franssen “moedwillig kapotgemaakt” door
de honderden beslagen die zijn gelegd op diens tegoeden, goederen, bedrijven en
woning.

Reageer op dit artikel