nieuws

Archeologische vindplaats in Leiden ontwikkeld tot Romeins Park

bouwbreed

Een archeologische vindplaats tussen de Vlisstraat en de Liviuslaan in Leiden wordt omgevormd tot Romeins Park. Vanwege historisch materiaal dat zich in de bodem bevindt, is de plek wettelijk beschermd. De bodem mag niet worden verstoord door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden.

De gemeente Leiden trekt 3,2 miljoen euro uit om het terrein in te richten.
Het gebied bestrijkt ongeveer 20.000 vierkante meter. Het ligt in de omgeving van nieuwbouwwijk Roomburg. In het begin van de westerse jaartelling lag hier een Romeins kampdorp. Om te voorkomen dat wortels van bomen de historische resten in de grond verstoren, wordt de bodem waar nodig opgehoogd. Het eerste deel van het ontwerp van dit zogeheten Archeologisch park Matilo is inmiddels klaar. Het is gemaakt door Frank Kalshoven in samenwerking met omwonenden. Het gaat om een monumentbestendig plan. Dat is noodzakelijk omdat de plek een rijksmonument is. Om er werk te kunnen uitvoeren, is daarom een monumentenvergunning nodig. De ontwikkeling van het gebied tot park gebeurt in drie fasen. De eerste daarvan wordt dit jaar afgerond. In 2012 moet ook de derde fase een feit zijn.
In het park worden de contouren van het aloude kampdorp zichtbaar gemaakt. Ook worden dubbele castellumgrachten aangelegd. Door deze kanalen zal geen water stromen. In plaats daarvan wordt de bodem bedekt met een laag zwarte schelpen.
Binnen het park komt een pad dat is bestraat met klinkers van een type dat de Romeinen zelf ook gebruikten. Ook de weg naar de entree heeft een Romeins aanzien want deze wordt geplaveid met kinderkopjes.
Verder komen in het zuidelijk deel van het park, waar de Romeinen woonden, verhoogde speeleilanden.
In het ontwerp is ruimte gemaakt voor een boomgaard. Hier komen onder meer fruitbomen. Een deel van de huidige bomen in het gebied zal worden gekapt.
Twee woningen en twee kassen die in het gebied staan, blijven staan.

Reageer op dit artikel