nieuws

Zuiverende sanering?

bouwbreed

De bouw en vastgoedsector staan voor een ingrijpende sanering. De oorzaken van de crisis zijn bekend. Grondposities leggen een groot beslag op financiële middelen. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van financiële middelen. Kopers van woningen zijn in staking. En bedrijven stellen investeringen in bestaande en nieuwe panden uit. De effecten zijn dat orderportefeuilles snel […]

De bouw en vastgoedsector staan voor een ingrijpende sanering. De oorzaken van de crisis zijn bekend. Grondposities leggen een groot beslag op financiële middelen. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van financiële middelen. Kopers van woningen zijn in staking. En bedrijven stellen investeringen in bestaande en nieuwe panden uit. De effecten zijn dat orderportefeuilles snel krimpen en de financiële positie van bedrijven onder sterke druk staat. In tegenstelling tot alle economische ellende die over ons heen komt, zijn er ook steeds vaker geluiden te beluisteren dat de crisis louterend zal werken. De weerzin tegen het kapitalisme van de hebzucht knalt van de voorpagina’s van de kranten af. Politici van links én rechts tuimelen over elkaar heen om uit te leggen hoe fout hoge salarissen wel niet zijn. En een enkele bankier zegt zelfs sorry. De stem van het volk verlangt bankiers terug die niet ondernemend zijn en juist als brave huisvaders op de centen passen. De bank als “nutsinstelling” moet terugkomen. Interessante vraag is of de crisis ook louterend zal werken in de bouw en vastgoedsector? Met andere woorden, wat wordt er van de crisis geleerd en leidt dat tot ander handelen van ondernemers? De eerste les is dat bedrijven er veel meer rekening mee moeten houden dat economische ontwikkelingen niet lineair zijn. De ontwikkelingen in bouw en vastgoed zijn zeer cyclisch en het ligt dan ook voor de hand dat na vette jaren magere komen. Te snelle expansie, te veel grondaankopen en te complexe projecten maken een bedrijf erg kwetsbaar. Hoe moeilijk het ook is, ondernemers in de sector moeten hun bedrijven zo organiseren dat continuïteit gegarandeerd is in voor- en tegenspoed. De tweede les is dat veel bedrijven zich te afhankelijk hebben gemaakt van hun ‘futures’, namelijk grond. Businessmodellen die staan of vallen bij grondposities doen het uitstekend bij goed weer, maar zitten enorm in de weg als het weer omslaat. Bovendien is het creëren van marktpositie via grondeigendom een weinig creatieve manier van ondernemen. Op zich niet erg, maar het heeft tal van consequenties. Denk alleen maar aan de mensen die bij zo’n bedrijf in dienst zijn. Bedrijven daarentegen die hun businessmodel vooral baseren op klantrelaties, een uitgesproken visie en toegevoegde waarde staan in economisch slechte tijden steviger in hun schoenen. Ze hebben nu eenmaal creatievere mensen in dienst. De derde les is dat economische voorspoed niet is gebruikt om nieuwe business te creëren. Het grootste deel van de bouw en vastgoedwereld heeft zich niet verbreed of vernieuwd. Langjarige beheerafspraken en onderhoudscontracten geven nu voordeel. Net zoals uitgewerkte benaderingen over duurzaamheid. En efficiënte werkprocessen. Zal er als de crisis is uitgeraasd veel veranderen in de bouw en vastgoedwereld? Hopelijk wel, want de modernisering van de sector is nog lang niet af. Een goed moment dus om creatieve leiders te zoeken, die de crisis benutten om hun bedrijven voor te bereiden op verandering.

Reageer op dit artikel