nieuws

Vraagtekens bij stopzetten roetfiltersubsidie

bouwbreed Premium

Vraagtekens bij stopzetten roetfiltersubsidie

RAI Vereniging plaatst vraagtekens bij het TNO onderzoek dat heeft geleid tot opschorting van de subsidie voor half open roetfilters bij zware voertuigen. Stichting Natuur en Milieu wil een gratis omruilregeling naar gesloten roetfilters: “Dat is goed voor de vrachtwagenbezitter én voor de bewoners in de stad.”

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf
inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort.
Aanleiding voor deze beslissing zijn de negatieve tussentijdse resultaten van
een TNO-onderzoek. Daaruit blijkt dat bij halfopen retrofit roetfilters de
reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager
ligt dan de 50 procents eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met
succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief
over de subsidiëring beslist.
Natuur en Milieu vindt nu, dat eigenaren van vrachtautos die een eigen bijdrage
hebben betaald voor een half-open roetfilter, zo snel mogelijk deze moeten
kunnen omruilen voor een gesloten roetfilter. Ze zouden met voorrang gebruik
moeten kunnen maken van de bestaande regeling.

RAI Vereniging verrast
Peter Janssen, directeur RAI Vereniging, laat in een eerste reactie weten dat
hij verrast is door de conclusie die het Ministerie van VROM trekt uit het TNO
onderzoek. “Het lijkt er sterk op dat op het door TNO uitgevoerde
praktijkonderzoek nogal wat is af te dingen waar het de daarin getrokken
conclusies aangaat. Het Ministerie geeft ook aan dat vervolgonderzoek nodig is
om een completer beeld te krijgen van de prestaties van deze halfopen
roetfilters.” Daarnaast hecht Janssen er sterk aan nogmaals te onderstrepen dat
het onderzoek alleen halfopen roetfilters betreft, de subsidie op gesloten
roetfilters staat pertinent niet ter discussie.
RAI Vereniging benadrukt dat de geteste halfopen roetfilters voldoen aan de
daarvoor in het kader van de subsidieregeling gestelde technische specificaties,
welke door de RDW worden gecontroleerd. Leveranciers en gebruikers zijn in dit
kader dan ook niets te verwijten.
Eerder bij TNO en door de industrie uitgevoerd onderzoek toont volgens RAI
Vereniging aan, dat het geteste roetfilter wel effectief is, zelfs bij
toepassing op gemeentereinigingvoertuigen, de meest kritische inzet op dit
gebied.

Praktijktest valt lager uit
Het onderzoek van TNO heeft alleen betrekking op één type halfopen roetfilter op
zware voertuigen (meer dan 2800 kg), dat nu onder praktijkomstandigheden kon
worden getest. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat de fijnstofuitstoot bij
nationaal transport met vijf tot twintig procent wordt verminderd, terwijl
alleen bij langdurig snelweggebruik, zoals bij internationaal transport, de
uitstoot met 20 tot 40% daalt. Omdat de subsidiemaatregel was gebaseerd op 50%
uitstootreductie, zijn de resultaten aanleiding voor het stopzetten van de
subsidiëring van halfopen roetfilters voor zware voertuigen.

Reageer op dit artikel