nieuws

Virtuele wandeling maken door toekomstige woonwijk

bouwbreed

Virtuele wandeling maken door toekomstige woonwijk

Het projectbureau Zuidas gaat bij de communicatie over de ontwikkeling van het deelgebied Gershwin gebruikmaken van het interactieve 3D-model Zcontrol. Onlangs heeft het projectbureau daarvoor een overeenkomst afgesloten met het Nijmeegse bedrijf Zero Creative.

Realisering van het deelgebied Gershwin in Amsterdam staat nu in de
startblokken. Het project ligt aan de zuidzijde van Zuidas en is het eerste
deelgebied waar het accent ligt op de woonfunctie. In het interactieve 3D-model
zullen alle openbare ruimten en negentien architectonische torens opgenomen
worden. Gershwin zal ruimte bieden aan circa 1300 wooneenheden van verschillende
grootte, soort en architectuur. Om zowel de partijen die bij de
gebiedsontwikkeling betrokken zijn als hun klanten een realistisch beeld te
presenteren heeft het projectbureau Zuidas gekozen voor gebruikmaking van
Zcontrol. Dit volledig interactieve model geeft volgens de directeur van Zero
Creative, Jean-Pierre van Maasakker, een zeer realistische weergave van de
ontwikkelingsplannen. Daarmee kan iedereen zich een goed beeld van de nieuwe
situatie vormen. Op elk willekeurige plek in de wijk kan vanachter de computer
een realistisch beeld worden verkregen van het gevelbeeld, doorkijkjes of zon-
en schaduwwerking van gebouwen. Dit is vooral aantrekkelijk voor belanghebbenden
die niet gewend zijn projecten te beoordelen op basis van technische tekeningen
of lastige teksten. Iedereen kan achter de computer een virtuele wandeling maken
door het gebied en alle denkbare posities en zichtlijnen nagaan. Zero Creative
lanceerde een jaartje geleden Zcontrol. Deze pc-applicatie werd speciaal
ontwikkeld voor gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Het
programma heeft inmiddels al zijn nut bewezen bij de ontwikkeling van het
Stationsgebied in Nijmegen. Via de ‘virtuele maquette’ kunnen ook de klanten van
corporaties en wbv’s een wandeling maken door hun toekomstige woonomgeving. “Die
brede inzetbaarheid is kenmerkend voor dit product”, zegt Van Maasakker.
“Plannenmakers kunnen van dit product gebruikmaken bij het schetsontwerp. Maar
de applicatie is ook een uitstekend communicatiemiddel bij inspraakavonden of
later bij de verkoop van het onroerend goed.”

Reageer op dit artikel