nieuws

Vakbond CNV legt compromis AOW voor aan leden

bouwbreed

CNV Hout en Bouw wil handhaving van 65 als AOW-leeftijd, onder voorwaarde dat mensen dan 45 jaar gewerkt moeten hebben. Dit compromis wil de bond voorleggen aan de leden.

De christelijke bouwbond wil voorkomen dat mensen in zware beroepen nog
langer moeten doorwerken. Vaak zijn die al op 16-jarige leeftijd begonnen met
werken waardoor zij er al bijna vijftig jaar arbeid op hebben zitten als zij 65
en dus AOW-gerechtigd zijn. De kans op arbeidsongeschiktheid is dan groter en de
levensverwachting lager. In een discussienota over vergrijzing schrijft de bond
de ogen niet te sluiten voor de kosten die de vergrijzing met zich meebrengt.
Dat die kosten beheerst moeten worden, is dan ook evident, maar dan wel op een
manier die rekening houdt met het arbeidsverleden, vindt CNV Hout en Bouw. De
bond heeft dan ook een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan
kostenbeheersing moet voldoen. Zo moeten de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen, er moet sprake zijn van solidariteit ook tussen generaties, de
kosten moeten eerlijk verdeeld worden en iedereen draagt evenveel arbeidsjaren
bij. Volgens de bond is het mogelijk die uitgangspunten in de praktijk te
brengen door in principe de AOW-leeftijd te handhaven op 65 jaar. Mensen die dan
nog geen 45 jaar gewerkt hebben, krijgen op een later moment AOW. Op die manier
vindt de bond dat een eerlijke verdeling van het aantal arbeidsjaren verkregen
wordt. De achterban mag zich over dit voorstel buigen.

Reageer op dit artikel