nieuws

Trots weer gekeerd in rigoureus vernieuwde wijk Holterbroek

bouwbreed

Trots weer gekeerd in rigoureus vernieuwde wijk Holterbroek

Corporatiebazen, projectontwikkelaars, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers: het is een speciaal gezelschap dat voor een middag het straatbeeld bepaalt in de Zwolse herstructureringswijk Holtenbroek.

Vanuit het Deltioncollege voor middelbaar beroepsonderwijs waaieren ze
individueel of in kleine groepen uit. Hun stadssafari vormt onderdeel van de
Voorjaarsparty van kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing KEI. Centrum voor
de feestelijkheid is de nieuwbouw van het Deltioncollege, een van de
paradepaardjes van de wijkvernieuwing. Met tal van beroepsopleidingen vinden
jongeren uit de buurt er makkelijk hun weg naar een vak en komen ze tegelijk in
contact met leeftijdgenoten uit de wijde omtrek. Een speciale busdienst voert
scholieren af en aan. Op de fietsroute overheersen nu de KEI-gasten. Met een
waterfles in tas en een plattegrond in de hand gaan ze op pad. De opzet met veel
openbaar groen tussen de flats voldeed, zoals in veel naoorlogse wijken, niet
meer aan de eisen van de tijd, licht wethouder Gerard van Dooremolen toe.
Destijds, verklaart hij, gold hij als top: “Met het vele openbaar groen, waar
mensen elkaar ontmoetten en waar de kinderen buiten speelden”. Hoogleraar
vrijetijdswetenschappen en lid van de VROM-Raad Hams Mommaas weet dat ook: “In
de jaren vijftig en zestig was dit een middenklassedroom. De naoorlogse wijken
zijn ooit met veel trots en enthousiasme gemaakt en bewoond.” Nu blijkt de opzet
niet meer te werken: het vele groen is van niemand en werd daarmee een recept
voor verloedering.

Veilig

“Trots” blijkt alweer een woord dat volop klinkt in vernieuwde gedeelte van
Holtenbroek. De laagbouw is onzichtbaar verdeeld in koop en sociale huur.
Bewoners stallen hun auto’s achter de woning; de voorkant is autovrij. Kinderen
kunnen er veilig spelen.. Mommaas constateert dat hier een veel duidelijker
scheiding is gekomen tussen publieke en private ruimte. “Soms is die wel heel
hard”, ziet hij zelfs een overreactie op het jarenvijftigmodel. Langs het Zwarte
Water, dat de wijk begrenst, moet een laagbouwbuurt plaatsmaken voor nieuwbouw.
Een deel van de huizen wordt nog anti-kraak bewoond. Zoals door studente Joke.
Ze is blij met de relatieve luxe van het huis dat ze met een medestudente
bewoont à 3,45 euro per maand. Maar volgens Hans Bijkerk van corporatie SWZ zijn
de woningen bouwkundig hopeloos verouderd. Daarom is het gedaan met deze
trapjesbuurt, genoemd naar de karakteristieke trapjes naar de voordeuren. Bij
een woongemeenschap voor Indische ouderen verwelkomt Charl Pichel de gasten. Dit
project is op de tuin na gereed. Opvallend zijn het ver overstekende dak en de
als “bamboe” gevormde houten palen rond de binnenplaats. Ze geven het ontwerp
een oosters sausje. Het complex telt 35 appartementen in vijf typen van 80 tot
140 vierkante meter, koop én huur. De selectie van bewoners op achtergrond is
niet strikt, onderstreept Pichel; affiniteit met de leefstijl staat voorop.
“Eten is hier een sociaal gebeuren. Met de buren, familie of met wie je maar net
samen bent.” Is het huis te klein, dan biedt de gemeenschappelijke ruimte
uitkomst.

Doorzetten

Trots klinkt ook bij de winkeliers van het nieuwe winkelcentrum door. Van
Dooremolen prijst de inzet van ontwikkelaar AM om het project door te zetten
ondanks een onrendabele top. Een zestigtal kleine maar comfortabele
koopappartementen is de bonus erbovenop. Ze moesten een nieuwe doelgroep naar de
wijk trekken. Een atrium, twee gemeenschappelijke ruimtes en een zwembad met
sauna maken het project bijzonder. Maar de appartementen konden niet tegen
navenante prijzen worden afgezet. De wijkaanpak in de eerste fase is rigoureus.
Mommaas zegt te vrezen dat het bij een pilot als deze blijft steken. Een
alternatief ziet hij in wat hij noemt acupunctuur: gerichte kleine ingrepen
waarmee toch de hele buurt opknapt. Van de wethouder mag er dan wel wat van het
zo verguisde ‘amorfe’ groen overblijven: kinderen moeten wat te ontdekken
hebben.

Reageer op dit artikel