nieuws

Tevredenheid over experiment met flitsvergunning in Friesland

bouwbreed Premium

Het experiment van de Friese gemeente Skarsterlân en het ministerie van VROM met de ‘flitsvergunning’ verloopt naar tevredenheid. Bij de koop van een kavel in de nieuwbouwwijk Wyldehoarne in Joure krijgen de toekomstige bewoners de bouwvergunning meteen mee. Zodra een kavel is verkocht, kunnen de bouwvakkers aan de slag.

Sinds de uitgifte van de eerste vijftig kavels in mei 2008 controleert de
gemeente tussentijds geregeld of de bouw volgens afspraak verloopt. Bij de
flitsvergunning hoort een checklist van tien punten waaraan de nieuwbouwwoningen
moeten voldoen. Het gaat om zaken als het gebruik van duurzame materialen, een
maximale energieprestatiecoëfficiënt van een 0,5 en een hoge isolatiewaarde.
Voor de aanvang van de bouw moet worden aangegeven hoe de aannemer de punten wil
gaan halen. Voldoet hij aan de criteria, dan hoeft de aanvraag niet meer langs
de welstandscommissie waardoor de aannemer meteen kan beginnen met de bouw. De
toekomstige bewoners betalen bovendien minder leges. “Als gemeente krijgen we
meer een adviserende en stimulerende rol. We leggen de mensen geen bestek meer
op en dat voldoet uitstekend”, legt projectleider Willem Tadema van de gemeente
Skarsterlân uit. De gemeente vraagt in principe een bestek van de bouwbedrijven.

Controle

Ambtenaren van de buitendienst controleren op de bouwplaats of de aannemer
zich aan de bouwtekeningen houdt. De bouwvakkers kunnen een week na de
bouwaanvraag al los met de bouw van een woning, zonder lange procedures bij de
welstandscommissie. Volgens Tadema levert het werken met dit concept
daadwerkelijk minder papieren rompslomp op, voor zowel de bewoners als de
bouwbedrijven. Ontwikkelaar Gerard van der Duim van VDM Woningen in Drachten
beaamt de stelling van Tadema. “We hebben nu een aantal woningen gebouwd in de
wijk Wyldehoarne. In de checklist wordt goed omschreven waar wij als bouwers aan
moeten voldoen. Slechts één A4tje papier met de voorwaarden komt er aan te pas
en dat werkt stukken sneller en efficiënter dan in de oude situatie. Als je als
aannemer je maar aan de afspraken houdt.” Verschillende gemeenten overwegen het
succesvolle concept van de gemeente Skarsterlân ook toe te passen. In de Jouster
wijk Wyldehoarne zullen in totaal 180 woningen worden gebouwd. Tot nog toe zijn
voor alle 31 in aanbouw zijnde woningen in de eerste fase flitsvergunningen
afgegeven.

Reageer op dit artikel