nieuws

Terugslag investeringen naar 23 procent

bouwbreed

Terugslag investeringen naar 23 procent

De investeringen in Nederland dalen dit jaar met 11 procent. In 2010 verwacht het Centraal Plan Bureau andermaal een terugslag van 12 procent.

Directeur Coen Teulings van het CPB ziet de huidige crisis steeds meer
trekken krijgen van de grote depressie in de jaren dertig. “Over twintig jaar
zullen we nog steeds spreken over deze crisis. Vergeleken met wat nu aan de hand
is, waren de problemen begin jaren tachtig kinderspel.” De ernst van de situatie
wordt versluierd door de momenteel nog geringe werkloosheid en de dit jaar nog
met 2 procent stijgende koopkracht. Het wegzakken van de export zet echter de
deur open voor zware krimpscenario’s. De wereldhandel vermindert naar schatting
dit jaar met het ongekende getal van 9 3/4 procent. Raming is dat de
werkloosheid oploopt tot bijna 10 procent in 2010. Teulings schetst in het
Centraal Economisch Plan de kredietcrisis als het gevolg van een explosief
mengsel van macro-economische instabiliteit eneen gebrekkig toezicht op de
financiële markten, dat geen gelijke tred heeft gehouden met financiële
innovaties. Grote spaaroverschotten in China, de olieproducerende landen maar
ook Nederland staan tegenover immense tekorten in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië. Door het wegvloeien van de overschotten naar de Amerikaanse
kapitaalmarkt ontstonden speculatieve zeepbellen betaald uit onwaarschijnlijk
goedkope kredieten. De voorspelde 3,5 procent krimp van het bruto nationale
product wordt voor 3 procentpunt veroorzaakt door de slinkende export. De
afnemende investeringen in woningen hebben een effect van een kwart procent. De
koopkracht van de werknemers stijgt dit jaar nog 2,5 procent. Van diegroei is in
2010 nog slechts een plusje van een kwart procent over. Teulings vraagt zich dan
ook af of een extra korting op de lonen wel tot de gewenste effecten voert. “In
de gehele wereld bestaat overcapaciteit. Extra loonmatiging kan leiden tot een
inflatiespiraal. Ik weet niet of we daar een groot voorstander van moeten zijn”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels