nieuws

Terrein Strijp R opnieuw in beeld

bouwbreed

Terrein Strijp R opnieuw in beeld

De sloper is begonnen met het neerhalen van de meeste oude beeldbuizenfabrieken van Philips op industrieterrein Strijp R in Eindhoven. De fabrieken moeten plaatsmaken voor een nieuwe kenniswoonwijk.”Dit is naar mijn mening de meest omvangrijke sloopklus in Nederland van de laatste jaren”, stelt Arie van Liempd, directeur van A. van Liempd Sloopwerken uit Sint Oedenrode. We hebben een jaar de tijd om de terreinen bouwrijp op te leveren.”

In totaal gaat het om 20 hectare voormalig industrieterrein Strijp R. Na een
grondige asbestsanering kon de afbraak van de beeldbuishallen beginnen en de
bijbehorende kantoorgebouwen. De 25 personeelsleden die Van Liempd voor dit
karwei heeft ingezet, zorgen het komend jaar voor enorme hoeveelheden
sloopafval: 100.000 ton puin, 400 ton bouwafval en 6000 ton staal. De sloop
wordt gerealiseerd met behulp van verschillende soorten Caterpillars, die zijn
voorzien van hamers, grijpers en scharen van Verachtert. Het puin wordt ter
plaatse gebroken en deels verwerkt voor de nieuwe infrastructuur van de nieuwe
woonwijk R, een bijzondere woonlocatie voor kenniswerkers. Want ‘Strijp R’ wordt
omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk, die
kortgenaamd R gaat heten. Het streefbeeld is een omsloten, spannend
groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en
buitengebied.

Identiteit

“Het voormalige gebied ‘Strijp R’ was een beeldbuizenfabriek van Philips. Men
sprak eerbiedig van het kenniscentrum van Eindhoven. Vanuit die historie zijn we
op zoek gegaan naar een formule, een nieuwe identiteit voor het nieuwe R.” stelt
Bert Jan Lambregtse, hoofd Corporate Communications bij Amvest, een
ontwikkelende belegger die investeert in woningen en woonkwaliteit. “Wij willen
hier een woonomgeving creëren met als credo: ‘a home for inventive people’. Dat
proberen we te realiseren door, vanaf het begin van de ontwikkeling van het
project, het profiel van de toekomstige bewoners vast te stellen en hun wensen
te vertalen in de plannen voor R. In Eindhoven bestaat naar onze mening nog geen
wijk waar mensen die betrokken zijn bij de technologie, gezamenlijk kunnen
wonen. Voor hen is nog nooit iets specifieks gebouwd. Wij willen dat realiseren
door een wijk aan Eindhoven toe te voegen die vernieuwend is ten opzichte van
bestaande buurten.” Die drang tot vernieuwing klinkt volgens Lambregtse door in
de letter R: de kortste benaming voor een woonwijk in Nederland. “De basis is
dat we de historie van ‘Strijp R’, een beeldbuizenfabriek, die mede bepalend is
geweest voor het hoge kennisniveau van een stad als Eindhoven, willen laten
terugkomen in het bewonersprofiel van R”. Bas van der Ven, gebiedsontwikkelaar
bij Amvest: “We hebben bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek gedaan,
zodat we een goed beeld konden krijgen vanuit het verleden. Dat was van belang
om te bepalen welke gebouwen er gesloopt konden worden en welke er behouden
dienden te blijven. Gebouwen die behouden blijven geven een cultuurhistorische
meerwaarde, te midden van moderne nieuwbouw.” Ralf Peeters, ontwikkelingsmanager
bij Amvest, schets de toekomstige wijk als volgt: “Het moet een thuisbasis
worden voor mensen die in of rond de kennisintensieve sector werkzaam zijn. Via
een identiteitsonderzoek, met Eindhovenaren uit verschillende maatschappelijke
groeperingen, zijn de waarden achterhaald, die deze groep kenmerken. De wijk
moet binnen deze doelgroep een breed geschakeerde groep mensen aanspreken,
absoluut niet elitair, maar juist zeer divers. Wat de bewoners van R met elkaar
moet verbinden is een wereld van werken aan technologische vernieuwingen en
vooruitgang. Maar voor de goede orde: R wordt geen exclusieve villawijk, gericht
op show en status, maar een ontspannen, groene stadswijk met een ruim en
hoogwaardig openbaar gebied als basis.”

Koop en huur

Aangezien er in Eindhoven een groeiend tekort is aan woonruimte voor
kenniswerkers en de wijk R op korte afstand staat van bedrijven en
kennisinstituten, zal het een gewilde woonlocatie worden, menen partijen. Voor
een rendabele aanpak van R worden er 600 tot 650 woningen gebouwd in een
kwalitatief hoogwaardige omgeving. 80 Procent van deze woningen is
grondgebonden. Men is bij de projectering van de woningen uitgegaan van een
dichtheid van 33 tot 38 woningen per hectare. Amvest wil het nieuwe woonmilieu
bereikbaar maken voor iedereen en op R zo’n 94 goedkopere woningen te bouwen.
Deze zullen dan ook bijdragen aan de gewenste differentiatie van de wijkopbouw.
Amvest streeft ernaar 10 tot 20 procent van het goedkope, middeldure en dure
koopsegment, om te zetten in een huurwoning in het vrije markthuursegment.
Amvest blijft op die manier voor langere tijd verbonden aan R. De nieuwe wijk R
zal zeer verkeersluw zijn. Dat realiseert men door een binnenring, van waaruit
het verkeer naar parkeervoorzieningen wordt geleid, de zogenoemde
parkeerpleintjes. Ook worden er veel wandel- en langzaamverkeerroutes aangelegd.

Groen

Maar er is vooral veel groen in de wijk. Rondom de wijk is een zogeheten
Zoompark gepland, dat een aaneenschakeling moet worden van diverse openbare
ruimtes. Wat dat betreft mag de ligging van de wijk uniek worden genoemd. In het
noordwesten grenst hij aan het landgoed De Wielewaal en het wandelpark Philips
de Jong. Een groenstedelijk karakter in optima forma voor een nieuwe woonwijk
waar technologie in alle aspecten met een hoofdletter ‘T’ geschreven zal gaan
worden. n

Reageer op dit artikel