nieuws

Rekenhof veegt vloer aan met pps-projecten Vlaanderen

bouwbreed

Het Rekenhof in België heeft in een rapport de vloer aangeveegd met de investeringspolitiek van de Vlaamse regering. Het rapport liet geen spaan heel van de gang van zaken rond de publiek-private samenwerking (pps).

De Vlaamse regering krijgt een hele serie kritische opmerkingen te verwerken, omdat zij haar pps-projecten veelal niet goed voorbereidde, de kostprijs en de risico’s niet voldoende inschatte, de meerwaarde dikwijls helemaal niet onderzocht en van tevoren nauwelijks of geen marktonderzoek verrichtte. “Bij het opstarten van pps-projecten in Vlaanderen gaat meer aandacht uit naar de budgettaire impact dan naar operationele en maatschappelijke meerwaarde. Er wordt voor pps gekozen zonder na te gaan of dat de meest geschikte uitvoeringswijze is voor een project”, luidt een van de vernietigende conclusies van het rapport. Toen de huidige Vlaamse regering in de zomer van 2004 aantrad, beloofde ze een echte “investeringsregering” te zijn, die daarbij de regels van “goed bestuur” nauwgezet zou naleven. Ze kondigde destijds voor 6 miljard euro aan pps-projecten aan op tal van gebieden. Vijf jaar later bevindt de grote meerderheid van deze projecten zich nog in de voorbereidende of aanbestedingsfase, voorzover ze niet volledig werden afgevoerd. Het gaat onder andere om de bouw van scholen, bejaardentehuizen, jeugd- en sportcentra en wegenwerken.

Ingewikkeld

Het Rekenhof neemt ook de ingewikkeldheid van de pps-constructies en de bijzonder tijdrovende procedures op de korrel. De rekenmeesters geven daarvan de gang van zaken rond de Lange Wapper tunnel-brugconstructie in Antwerpen als voorbeeld hoe het niet moet.

Reageer op dit artikel