nieuws

Pokerspel in Puttershoekom historische grond

bouwbreed

Pokerspel in Puttershoekom historische grond

De Hoekse Waard moet groen blijven. Er komt geen haventerrein van 120 hectaren aan de noordrand, besloot het kabinet vorig jaar. Dat was een lelijke tegenvaller voor de Rotterdamse haven, waar ruimte uitermate schaars is.

Haventerrein of woonwijk? Projectontwikelaar DHVG van de Suiker Unie in
Puttershoek: ”We zien wel wie er gelijk krijgt. We zijn hier nog niet over
uitgepraat.”

Maar sinds David Hart Vastgoed (DHVG) uit Schiedam een overeenkomst sloot met
de Suiker Unie over de ontwikkeling van een toevalligerwijs precies even groot
bedrijventerrein op de oever van de Oude Maas in Puttershoek, is er wellicht
toch hoop voor de uit hun jasje groeiende havenondernemers. DHVG wil naast de
bestaande insteekhaven op het fabrieksterrein, waar tot vijf jaar geleden
suikerbieten werden verwerkt, een tweede haven graven van 400 bij 150 meter,
nieuwe bedrijfsruimten bouwen en daar ”van water tot water” goederen gaan
overslaan.

Nautisch kan dat allemaal zonder problemen. De Oude Maas is ter plaatse bij
laag water bevaarbaar voor schepen met een diepgang tot 9,5 meter. De haven kan
dus zowel zee- als binnenvaartschepen ontvangen. ”En Rijkswaterstaat is in
principe akkoord,” meldt projectmanager Caroline Osseweijer van DHVG. Volgens
Osseweijer tonen bedrijven uit de Rotterdamse haven ondanks de economische
crisis grote belangstelling voor een plekje op dit toekomstige industrieterrein.
Dat verbaast haar niet. ”Een vergelijkbaar gebied dat we langs de Nieuwe
Waterweg in Vlaardingen hebben ontwikkeld zat binnen de kortste keren vol. Er is
een enorme behoefte aan dergelijke locaties.”

Industriële bestemming

Maar kan dat wel, een haven aanleggen op een plek waar de regering geen
grootschalige bedrijvigheid wil? Zeker, want iedere vergelijking tussen dit plan
en het project dat het kabinet vorig jaar afwees gaat mank, zegt Osseweijer.
”Wij herontwikkelen een locatie die altijd al een industriële bestemming had.
Dat is iets anders dan midden in een agrarisch gebied een ‘droog’
bedrijventerrein creëren.”

Juist om de polderwegen niet te belasten met zware transporten kiest DHVG
voor vervoer over water. Het herontwikkelde terrein zal niet meer
verkeersbewegingen over de weg opleveren dan ten tijde van de Suiker Unie. Een
mer-procedure zal daar uitsluitsel over geven, zegt DHVG, die als extra
tegemoetkoming het verkeer buiten de bebouwde kom van Puttershoek wil omleiden
over een nieuwe ontsluitingsweg naar de haven.

Tegenzetten

De gemeente Binnenmaas is niet blij met de deal tussen Suiker Unie en DHVG en
broedt op tegenzetten. In 2008 stelde het gemeentebestuur Suiker Unie al voor om
de 120 hectaren te herontwikkelen met een gemengde bestemming: wonen, recreëren
en kleinschalige bedrijvigheid. ”We konden helaas niet tot overeenstemming
komen”, zegt wethouder Ed Lafeber (ruimtelijke ordening). Maar Binnenmaas
weigert bij de pakken te gaan neerzitten. Lafeber wil een ”open en eerlijke
gedachtenwisseling” met DHVG en Suiker Unie over alternatieven voor een
haventerrein. Waarom zouden deze partijen geen belangstelling hebben voor een
andere invulling van het terrein, als daar ook goed geld mee te verdienen valt?
Misschien zijn alternatieven zelfs wel lucratiever dan een haven. Lafeber: ”Ik
weet niet of deze plek wel zo gunstig ligt voor de havenfunctie die de
ontwikkelaar in gedachten heeft.”

Details over een andere invulling, zoals bijvoorbeeld het aantal woningen dat
hem voor ogen staat, kan of wil de wethouder niet geven. Hij wil niet
vooruitlopen op het plan dat de gemeente momenteel bezig is te maken voor het
terrein met hulp van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsinrichters.
Inmiddels doet Erfgoedhuis Zuid-Holland in opdracht van de gemeente onderzoek
naar de mogelijkheid de suikerfabriek tot gemeentelijk monument te verklaren. In
1990 liep het complex de aanwijzing tot rijksmonument mis, maar als gemeentelijk
monument zou in ieder geval het hoofdgebouw, dat uit 1912 dateert, voor sloop
behoed blijven.

Dat eerbetoon, vindt Lafeber, is Binnenmaas aan de geschiedenis verplicht.
”Puttershoek is dankzij de suiker de hele wereld over gegaan.” DHVG zou een
monumentale status van het fabrieksgebouw niet als een belemmering ervaren, zegt
Caroline Osseweijer. Mits het met subsidie kan worden opgeknapt. Dat wordt
overigens een ingewikkelde klus, waarschuwt de projectmanager. ”Als je de oude
installaties zoals de ketels en de kranen eruit wil halen moet je zeer
voorzichtig te werk gaan, die zijn zo geconstrueerd dat ze één geheel met de
buitengevel vormen.” Voorlopig wordt er geen enkele activiteit ontwikkeld op
het voormalige fabrieksterrein. Osseweijer schat dat het tot 2012 duurt voordat
alle procedures zijn doorlopen en het graafwerk voor de haven kan beginnen. En
misschien komt het daar helemaal niet van, speculeert wethouder Lafeber. ”We
zien wel wie er gelijk krijgt. Tenslotte zijn wij de bestemmingsplan makende
instantie. Wij zijn hier nog niet over uitgepraat. Voordat de uiteindelijke
invulling duidelijk is zal er nog heel wat water door de Oude Maas zijn
gestroomd.”

Reageer op dit artikel