nieuws

Orderboek van Strukton 1,6 miljard

bouwbreed

Orderboek van Strukton 1,6 miljard

Strukton verwacht dit jaar opnieuw een omzet te boeken van een slordige 1,3 miljard euro. Afgelopen jaar groeide de orderportefeuille met 33 procent tot 1,6 miljard euro.

De belangrijkste bijdrage aan de toenemende activiteiten van de Utrechtse
bouwer leverde afgelopen jaar de divisie Civiel. Onder leiding van
directievoorzitter Jos Hegeman namen de bedrijfsopbrengsten met een kwart toe
tot 352 miljoen euro. Volgens topman Durk ten Wolde heeft bij Civiel de
strategie van schaalvergroting en specialisatie geleid tot een forse groei van
omzet en resultaat. De divisie pakte groot onderhoud op in de regio Rotterdam en
nam de rijkswegen in Brabant en Limburg onderhanden. In Zuid-Korea werd
succesvol de aanleg van werelds langste diepe afzinktunnel voortgezet. Civiel
verbreedde zijn focus met de overname van de Grondbank, specialist in de
verwerking van vervuilde bodems. Strukton behaalde vorig jaar een winst van 14,3
miljoen euro. Over 2007 schreef de onderneming een miljoen euro meer in de
boeken. De bouwer dicht de daling toe aan hogere financieringskosten,
valuta-effecten en een hogere belastingdruk. Volgens financiële topman Raymond
Steenvoorden wordt Strukton vooralsnog beperkt geraakt door de huidige recessie.
Reden: de volle orderportefeuille bestaat vooral uit contracten met publieke
opdrachtgevers. “De basisfinanciering is goed op orde. We houden de
ontwikkelingen scherp in de gaten – mede in relatie met de omvang van de
organisatie – en letten goed op de kosten”. De divisie Bouw 0x26 Vastgoed liep
aan tegen vertragingen en annuleringen van bestaande opdrachten en boekte 3,1
miljoen euro af. De omzet daalde daardoor met 13 procent tot 193 miljoen euro.

Kleinere vraag

Strukton Rail had op zowel de Duitse als de Nederlandse markt te kampen met
een kleinere vraag. Druk op de bezettingsgraad en lagere marges waren het
gevolg. Uit de publiek-private samenwerkingscontracten kwam vorig jaar een
geldstroom van 15,7 miljoen euro los. In 2007 beperkte de bijdrage zich nog tot
slechts 1,3 miljoen euro.

Reageer op dit artikel