nieuws

Noord-Hollands Kanaal tijdens ideeënwedstrijd ideale bouwlocatie

bouwbreed

Een bouwlint over de hele lengte van het Noord-Hollands Kanaal kan voorzien in een deel van de behoefte aan woninglocaties in Noord-Holland.

Dit plan is een van de twee potentiële winnaars van de ideeënwedstrijd voor de structuurvisie 2040 van de provincie Noord-Holland. De inzendingen werden beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De tweede kandidaat-winnaar is een plan om van boeren land te vragen voor waterberging in ruil voor ontwikkelrechten van waterwoningen.
De prijsvraag onder architecten en stedenbouwkundigen leverde in totaal 63 inzendingen op. Het ontwerp voor het Noord-Hollands Kanaal is van Alexander Herrebout (Middelburg) en Gerwin de Vries (Utrecht). Het waterbergingsplan is van Tjeerd Haccoû (Amsterdam) en Sascha Glasl (Amsterdam). Gedeputeerde Ton Hooijmaijers noemt hun voorstellen “zeker niet onrealistisch”. De prijs voor het winnende ontwerp is 50.000 euro. Met dat bedrag wordt de winnaar in de gelegenheid gesteld de inzending verder uit te werken. De prijsuitreiking is op 12 maart op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes.
Haccoû en Glasl willen in de polder Wijdewormer 38 hectare aan extra water voor berging realiseren door – aansluitend op de bestaande landschapstructuur – vier sloten van 19 meter breed door de polder te trekken. Dit worden straten waarop en -langs waterwoningen kunnen komen, ingebed in het landschap. De bedoeling is zo op een – ook financieel – efficiënte manier te voorzien in de behoefte aan landelijk wonen, waterberging en landschappelijke kwaliteit. Bij de levering van de benodigde grond zijn 45 boeren betrokken.

Voorbeeld

De nabijgelegen Purmer dient als voorbeeld hoe het niet moet: deze polder gaat gebukt onder het uitdijende Purmerend en de voortgaande ontwikkeling van bedrijvenlocaties.
Herrebout en De Vries zien in 75 kilometer Noord-Hollands Kanaal een uitgelezen kans voor landelijk wonen aan het water. Dijken en beplanting omarmen de woningen voor een aantrekkelijk landschap. De ontwikkeling van lelijke dorpsuitbreidingen zoals ‘witte schimmel’ en aanverwante verloederingsverschijnselen kan achterwege blijven nu de bouwlinten langs het kanaal een alternatief bieden dat aansluit bij het bestaande landschap en dit zelfs kan versterken.

Reageer op dit artikel