nieuws

Nog lagere epc gaat ten koste van gezond binnenklimaat

bouwbreed

Een fris binnenklimaat in een nieuwgebouwde woning is geen vanzelfsprekendheid. En de frisheid daalt naarmate de isolatie toeneemt. Tijd voor bezinning, vinden J.E, Stork Air en Uneto-VNI.

‘Kierenjacht’ heette het in de jaren zeventig toen de overheid de gevolgen
van de ‘oliecrisis’ probeerde te bezweren om alles waar buitenlucht door naar
binnen kon af te stoppen. Later toen de crisis voorbij was, bleef dat verzoek
klinken om zo het verbruik aan banden te leggen en het milieu te sparen. Vaak
ten koste van het binnenmilieu dat te weinig werd ververst. Gaat de geschiedenis
zich herhalen met slechte lucht in een potdicht huis? Ralf Strijk van J.E. Stork
Air zegt er voor te vrezen. “In alle discussies over een nog lagere epc komt het
binnenklimaat maar weinig aan de orde.” En ook het Bouwbesluit helpt volgens hem
niet echt om de lucht in huis te verbeteren. “De bepalingen willen dat
installaties van een bepaald type zijn waarvan de onderdelen niet over en weer
mogen worden gebruikt.” De ventilatietechniek onderscheidt onder meer de
systemen C en D die vaak in de nieuwbouw worden gebruikt. C voorziet in
decentrale natuurlijke luchttoevoer en centrale mechanische luchtafvoer. D staat
voor mechanische aan- en afvoer en voor het terugwinnen van warmte uit de
afgevoerde binnenlucht. “En het Bouwbesluit staat niet toe dat de wisselaar die
daarvoor nodig is ook in systeem C wordt gebruikt”, zegt Strijk. Een beperking
die de technische mogelijkheden in elk geval in zijn visie tekort doet. Meer
ingewikkelde ventilatiesystemen willen de gebruikers ook nog wel eens problemen
bezorgen. Afzonderlijke problemen die een systeem als geheel een slechte naam
geven. Getuige bijvoorbeeld de ventilatieperikelen in de Amersfoortse wijk
Vathorst. “Een veel voorkomende reden: niet weten hoe het systeem werkt omdat de
gebruikers de verkeerde of zelfs helemaal geen informatie kregen”, meent Strijk.
“Allemaal te voorkomen met een gebruiksaanwijzing voor de installaties”, vindt
Remco van der Linden van Uneto-VNI.

Handleiding

De installateursvereniging wil die nu aanbieden; voor de gebruiker en de
installateur. Zo’n handleiding komt er eerst voor de ventilatie, later gevolgd
door de andere installatietechnische disciplines. Installateursdenktank Isso
zorgt dat de inhoud actueel blijft. “En zorgt er ook voor dat de bijzonderheden
van nieuwe technieken als warmte/kracht-koppeling ook een plek krijgen.” De
plannen voorzien er zelfs in dat bewoners zelf via een website hun handleidingen
kunnen samenstellen en afdrukken. ‘Onder’ die documenten zitten details en
wetenswaardigheden waar alleen de installateur bij kan om in voorkomende
gevallen een probleem op te lossen. Met de gebruikshandleiding neemt de hele
keten verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van hun installaties. En
daarom mag ook iedereen meedenken over hoe die het beste het gebruik ervan in
goede banen leiden.

Reageer op dit artikel