nieuws

Meerwaarde nul leidt tot dbfm-contract

bouwbreed

– Rijkswaterstaat raakt de koudwatervrees voor pps kwijt en verwacht volgend jaar de N33 en corridor Schiphol/Almere/Amsterdam op die manier aan te besteden. Zodra een meerwaarde van nul of meer is aangetoond, kiezen we voor dbfm, verzekert Jan van Schoonhoven van de kennis-pool pps.

Rijkswaterstaat was lange tijd terughoudend met de keus voor dbfm-contracten, maar dat verandert in rap tempo. Drie jaar geleden, net na oprichting van de kennis-pool, vond Van Schoonhoven een zaal vol argwanende ambtenaren tegenover zich. Ze waren niet overtuigd van de kwaliteiten van de markt en zette grote vraagtekens bij de meerwaarde en samenwerking. “Van die terughoudendheid is nu niets meer te merken. We hebben grote stappen gemaakt”, blikt de directeur terug. De aparte positie van de kennispool zal vanaf volgend jaar een meer geïntegreerde plek binnen Rijkswaterstaat krijgen zodat de opgebouwde ervaring niet wegvloeit. De contractvorm zelf staat niet meer ter discussie en er is veel gebeurd om de contracten en de aanbesteding te standaardiseren en te versnellen.

Expertise

Marktpartijen raken ook overtuigd van de systematische inzet van Rijkswaterstaat en zijn steeds vaker bereid vooraf mee te denken over een optimale aanpak. Al zou Van Schoonhoven het niet erg vinden als de inschrijvingen zich verder zouden verbreden dan de top zes van de wegenbouwers. Met de volgende vier discussieert de directeur regelmatig over het optuigen van expertise voor pps-projecten. “Het is een fundamenteel andere manier van werken en het is logisch dat bedrijven goed kijken wanneer het optuigen van speciale teams rendabel kan worden.”
Hij merkt dat provincies, gemeenten en waterschappen nu met precies dezelfde vragen worstelen als Rijkswaterstaat een paar jaar terug. Daarom pleit hij voor een VNG-pps-kennispool. “Rijkswaterstaat heeft met twaalf mensen veel kunnen bereiken. Als alle provincies één expert leveren, kom je een heel eind.”
Dit jaar staan negen nieuwe projecten op de nominatie om te toetsen op meerwaarde voor een dbfm-contract. Vorig jaar zijn er vier uitgevoerd en daarvan kreeg de corridor Schiphol/Amsterdam/Almere de prijs voor beste ppc (public private comparator) en de zeesluis IJmuiden voor de beste marktscan. Of de opgaande lijn van vier naar negen verder doorzet, is aan de Tweede Kamer die de prioriteiten voor nieuwe projecten vaststelt, maar Van Schoonhoven verwacht van wel. “Zodra de meerwaarde nul is of meer kiezen we voor pps. Een uitkomst van nul betekent toch al meer kwaliteit.” De ‘flow’ zal op twee tot drie projecten per jaar komen.

Meerwaarde

De N33 en corridor Schiphol/Almere zijn de nieuwe pps-projecten die Rijkswaterstaat van plan is volgend jaar op de markt te zetten als dbfm-contracten. Beide projecten scoren goed op de meerwaarde-toets en bevinden zich in een complexe ruimtelijke omgeving.
Gemiddeld scoren dbfm-contracten van Rijkswaterstaat 4 tot 5 procent meerwaarde ten opzichte van traditionele contractvormen. Bij de Tweede Coentunnel pakt het voordeel zelfs 21 procent uit, is recentelijk vastgesteld. “We zijn vaak nog voorzichtig met onze percentages, maar voor infra-projecten werkt de toets prima.” De grote kansen liggen nog bij de dijken en waterwerken. “We zijn hard bezig de toetsen daar op aan te passen. De zeven jaar die asfalt meegaat telt nu eenmaal anders door dan baggerwerk of een sluis die honderd jaar meegaat.”

Operate

Bij dijkonderhoud ziet de directeur ook kansen voor de o van operate, die tot op heden bij Rijkswaterstaat nauwelijks wordt toegepast. Bijvoorbeeld door het schoonhouden van de dijk en rustplaatsen toe te voegen. Daarbij wijst Van Schoonhoven op het succes van een klein, maar charmant dijkonderhoudsproject in Brabant.
Daarnaast kan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden een dbfm-succes worden door de combinatie met gebiedsontwikkeling en het baggerwerk naar de haven van Amsterdam mee te pakken.
Rijkswaterstaat voert, op advies van de commissie Ruding, de meerwaardetoets al bij projecten van 60 miljoen euro uit, dat was 112,5 miljoen euro. Die bijstelling heeft welgeteld een project extra opgeleverd: het Wilhelminakanaal.

Reageer op dit artikel