nieuws

‘Loodverbod in de bouw noodzakelijk’

bouwbreed Premium

Volgens André Pes, productmanager bij Ubbink, is een verbod op het gebruik van lood in de bouw noodzakelijk met het oog op de volksgezondheid. De branche is het daar niet mee eens.

Lood is juist een heel goede keuze, stelt Wim Charité, want het is een cradle-to-cradle materiaal. Tot voor kort was Charité algemeen directeur van Uzimet in Rijswijk, een bedrijf dat lood uit verschillende bronnen verwerkt tot bouwlood, op rollen of voorgevouwen. Het product wordt gebruikt voor loketten in schoorstenen en slabben onder kozijnen, om metselwerk waterdicht af te werken.
De Stichting Bouwlood heeft een boekje uitgegeven, waarin bouwlood en alternatieve producten met dezelfde functie worden vergeleken. De conclusie luidt dat er geen reden is om niet voor lood te kiezen. De diffuse verspreiding van lood in het milieu blijft namelijk binnen de gestelde normen, in water zowel als bodem. Bovendien komt lood als beste keuze te voorschijn uit ‘life cycle analyses’. Vooral de levensduur en het behoud van alle eigenschappen bij recycling hebben een positieve invloed op de duurzaamheid.
André Pes vindt echter dat de bouwsector de gezondheidsrisico’s bagatelliseert. “Met name lood is erg risicovol voor mens en milieu”, stelt hij. “De gevolgen openbaren zich pas op lange termijn. Het is tijd dat het gebruik van lood in de bouw wordt verboden. Het publiek moet beseffen dat er goede alternatieven voor handen zijn. Lood moet niet meer in het bestek worden opgenomen.”
Pes zou kunnen verwijzen naar de recente publicatie van het RIVM ‘Afspoeling van bouwmaterialen’. Wat betreft loodslabben staat daarin, dat directe lozingen van hemelwater op stilstaand water leiden tot overschrijding van de Europese norm en dat de grondwateraanvulling bij wadi’s lokaal de drinkwaternorm met een factor 3 kan overschrijden.

Resultaten

“Wij hebben aan de rapportage meegewerkt, maar dat leidde tot een groot verschil van inzicht”, aldus Jules Wilhelmus voor de Stichting Bouwlood. “De resultaten komen niet overeen met de werkelijkheid, gebaseerd op metingen en de registratie van emissies.”
Ook Floris Boogaard van Tauw Adviseurs en Ingenieurs vindt dat het gebruikte model moet worden gevalideerd om een realistischer beeld te krijgen. Hij is van plan op het onderwerp te promoveren. Wilhelmus: “Het ministerie van VROM wil de emissies zoveel mogelijk beperken, onafhankelijk van het overschrijden van normen. In convenanten wordt lood wel eens vrijwillig uitgesloten.”

Reageer op dit artikel