nieuws

‘Lakse houding ProRail debet aan onnodig ontslag’

bouwbreed

In de spoorbouw dreigen extra reorganisaties, doordat ProRail niet opschiet met extra onderhoudsopdrachten. FNV Bondgenoten is boos over de lakse houding van de spooropdrachtgever.

FNV-bestuurder Edo Groen stuurde gisteren een brandbrief naar ProRail-manager
Bart Smolders, nadat plotseling een afspraak was afgezegd. “We zien niets van de
toezeggingen om extra werk op de markt te zetten. Ze beseffen blijkbaar niet
hoezeer de tijd dringt. Bij Wisselbouw staan straks tientallen mensen op straat
en ook bij VolkerRail dreigt een extra reorganisatie, waarbij gedwongen
ontslagen niet worden uitgesloten”, licht Groen toe. FNV vindt het onverteerbaar
dat onnodige werkloosheid ontstaat, terwijl de budgetten beschikbaar zijn.

De brandbrief is des te opmerkelijker omdat bestuursvoorzitter Bert Klerk van
ProRail vorige maand nog beloofde binnen zes maanden voor 10 miljoen euro aan
extra opdrachten op de markt te brengen. Daarnaast bestaat het voornemen om nog
eens voor 45 miljoen euro herstel- en vervangingswerk twee jaar eerder aan te
besteden. De spoorbeheerder streeft juist extra concurrentie na en heeft geen
enkel belang bij verdere inkrimping van het aanbod. ProRail betreurt de gang van
zaken rond de afgezegde afspraak en benadrukt dat het gesprek volgende week
alsnog doorgaat. “Nu is er weinig werk”, bevestigt de woordvoerder. “Maar binnen
anderhalf jaar staat er veel op stapel. We willen die tijd graag helpen
overbruggen zonder dat banen en kennis in de markt verloren gaan.”

Reageer op dit artikel