nieuws

Kabinet zwalkt in beleid over duurzame energie

bouwbreed

Driekwart van de Nederlandse bedrijven in de sector Duurzame Energie is het vertrouwen kwijt in de overheid. Het zwalkende beleid en de beperkte subsidieregelingen doet hen het ergste vrezen voor de doelstellingen van het kabinet.

De financieringsproblemen slaan ook toe in de sector duurzame energie, een speerpunt van het kabinet, zo blijkt uit onderzoek onder 90 van de 270 bedrijven die actief zijn in deze sector. De helft van de bedrijven zal bij ongewijzigd beleid een kwart tot driekwart van de projecten stoppen door financieringsproblemen.
Bijna tweederde van de bedrijven ziet de omzet in 2008 toenemen ten opzichte van 2007. De helft verwacht dit jaar een lagere omzet tot zelfs meer dan een halvering. Dit komt door een enorme waslijst aan gedetailleerde knelpunten die de ondernemers signaleren. Die zijn vrijwel alle gerelateerd aan financiering, garantieverstrekking, vergunningverlening en een overmatige bureaucratie. Ook zien zij in de stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie veel onrealistische eisen zitten.
Het vertrouwen in het kabinetsbeleid is laag. Bijna tweederde heeft geen vertrouwen in het kabinet als het gaat om te nemen fiscale maatregelen, garanties en promotie van duurzame energie. Slechts 15 procent heeft dat vertrouwen wel.
Ook het vertrouwen in de subsidieregelingen is laag. Tweederde heeft geen vertrouwen in het kabinet en 30 procent heeft dat wel. Belangrijkste probleem is wel dat het om zogenoemde stop-and-go regelingen gaat. Dat wil zeggen dat als het beschikbare budget op is, de regeling van de ene op de andere dag stopgezet kan worden. Ook zijn ondernemers er onzeker over of de regelingen de komende jaren gecontinueerd worden.

Onduidelijk

Het doel van het kabinet, 20 procent duurzame energie in 2020, zal bij het huidige beleid niet haalbaar blijken. De kans daarop schat driekwart van de ondernemers in op tussen de 0 en 25 procent. Bij het huidige onduidelijke overheidsbeleid verwacht de sector dat 6 procent van de bedrijven de activiteiten dit jaar zal moeten staken. Meer dan eenderde verwacht een groei van de werkgelegenheid als de overheid een krachtiger en consistenter beleid voert.

Reageer op dit artikel