nieuws

Jongeren mijden baan in de bouwnijverheid

bouwbreed

Alle negatieve berichten over de bouw doen jongeren wel drie keer achter de oren krabben, voordat zij gaan denken over een toekomst in de bouw.

“Als de bouw alleen maar wijst op de negatieve effecten van de economische crisis, op de 30.000 mensen die binnenkort mogelijk ontslagen dreigen te worden, maar vergeet te vertellen dat we ook in deze tijd met onze deuren openstaan voor jongeren, dan kunnen we de campagne ‘The skyline is yours’ maar meteen in de onderste lade opbergen”, zegt directeur RenéCossévan opleidingsbedrijf SSP-Amsterdam. Daar wijt hij aan dat op de jaarlijkse open dag slechts 87 jongeren de weg hadden weten te vinden naar het samenwerkingsverband. Normaal komen er altijd zo’n 200 man op af. “We hebben ruim 4500 schoolverlaters in Amsterdam persoonlijk aangeschreven, dan verwacht je een hogere opkomst”, aldus Cossé.
Hij pleit er dan ook voor dat de bouw nu ook eens positieve berichten de wereld inslingert, vooral richting jongeren. “En dan niet alleen via de eigen clubbladen, want dat is preken voor eigen parochie”, vindt hij.
Onlangs heeft het bestuur van SSP in samenspraak met Bouwend Nederland het besluit genomen om de instroom van nieuwe timmerlieden en metselaars niet te verminderen. Dat sluit ook aan bij de oproep van bonden en werkgevers in de bouw om de instroom op gang te houden, al was het maar omdat veel bouwvakkers vanwege hun leeftijd de bouw de komende jaren zullen verlaten.
In Amsterdam is het niet gebruikelijk dat bouwleerlingen van het vmbo rechtstreeks doorstromen naar de SSP. Veel van deze jongeren hebben nooit echt voor de bouw gekozen en een groot aantal heeft een grote taalachterstand waardoor ze de stap nog niet kunnen maken. “Wij moeten het hebben van de jongeren met verschillende opleidingen die weinig tot niets weten van de bouw. En juist die doelgroep is niet verschenen op de open dag”, zegt Cossé.

Reageer op dit artikel